Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Depresja reaktywna wyglada inaczej niz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Depresja reaktywna wygląda inaczej niż endogenna: przygnębienie góruje tutaj znacznie nad lękiem, którego chory zwykle nie odczuwa, a w każdym razie nie opi- suje go w tak typowy sposób, jak to jest w depresji endogennej. Najwięcej trud- ności rozpoznawczych sprawia zróżnicowanie z różnymi zespołami nerwicowymi. I tutaj nie wolno zapominać; że na podłożu cyklofrenif mogą pojawiać się wybitne nawet objawy histerii, fobii, li nawet natręctw myślowych. Te ostatnie w ciężkiej melancholii bywają nawet tak wybitne i tak uporczywe, że mamy prawo mówić o objawowych natręctwach myślowych lub o powikłaniu cyklofrenii zespołem anan- kastycznym .. Bywa jednak i inna możliwość. Ciężka nerwica natręctw może prowa- dzić do depresji reaktywnej. Jeżeli nie znamy przebiegu sprawy, to czasem trudno nam powiedzieć, która sprawa jest bardziej pierwotna. W przypadkach tych war- tość różnicowo-rozpoznawcza lęku. jest nieprzydatna, lęk przypisać bowiem można fobii, tak często wikłającej nerwicę natręctw pod obrazem klinicznym psychastenii. Pomocna W różnicowaniu jest natomiast treść natręctw myślowych. W depresji chodzi tu zwykle o obawę zrobienia krzywdy komuś bliskiemu lub popełnienia jakiegoś przestępstwa, które wyraźnie przeciwstawia się uczuciom wyższym chorego, np. matka boi. się, że pozabija dzieci. Niezwykłe trudności mogą nastręczać przypadki przewlekle przebiegającej depresji typu melancholia anaesthetica, ponieważ brak tu w zespole depresyjnym wszystkich koniecznych objawów. Różnica między tą niejasną zresztą jednostką a schizofrenią prostą leży w dobrze zachowanej uczucio- wości wyższej, syntonicznym kontakcie z otoczeniem i braku objawów rozchwiania .struktury osobowości. Różnicowanie jest jednak bardzo trudne i czasem parę lat upłynie, zanim wyrobimy sobie opinię o przypadku. Podobne trudności wyrastają przed. nami przy różnicowaniu między stanem hipomaniakalnym u młodych oso- bników (gdzie jeszcze nie mogła się zaznaczyć okresowość) a psychopatią. Je- żeli znamy środowisko, z którego pochodzi chory, to czasem możemy stwier- dzić endogenię, wyłączywszy deprawujący wychowawczo wpływ czynników śro- dowiskowych. Często jednak dopiero ustąpienie fazy hipomaniakalnej i powrót do równowagi charakterologicznej wyjaśniają przyczynę rzekomej psychopa- tii. Ważnym momentem różnicowym powinien tu być fakt, że sprawa na tle hipomaniakalnym rozpoczyna się w pewnym okresie życia, podczas gdy psychopa- tyczne rysy charakteru stwierdzało się od dziecka. [podobne: , przydomowe oczyszczalnie, odzież termoaktywna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments are closed.