Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Dzieki doswiadczeniom wykonywanym przez Penfielda

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dzięki doświadczeniom wykonywanym przez Penfielda na operowanych chorych nie narkotyzowanych powstało doniosłe pojęcie mózgu trzewiowego(ence- phalon viscerale), które przybliżyło nas do zrozumienia mechanizmów neurofizjolo- gicznych problemu psychosomatycznego. Drażniąc bezpośrednio podwzgórze, można uzyskać wpływ na wydzielanie żołądkowe i ruchy jelit, pęcherza, macicy i jajowo- dów. Czynności te sterowane są również przez korę mózgową, mianowicie przewód pokarmowy uzależniony jest od podniet wychodzących z insula Reili i okolicznych podstawnych części kory czołowej; wydzielanie tylnego płata przysadki zależy od ko- mórek neurosekretorycznych ściany III komory, wykazano bowiem (Hild 1956 wg Jef- fersona 1961), że hormony olesytocyna i wazopresyna wytworzone przez te komórki przechodzą przez infundibulum i ulegają” tylko zmagazynowaniu w tylnym płacie przysadki; podobną rolę w stosunku do hormonów tyreo- kor tyko- i gonadotropowych odgrywają komórki okolicy tuber cinereum. Jeżeli chodzi o podtrzymywanie świadomości w stanie jawy, to najbardziej prze- konywającą hipotezę stworzył Magoun (1958), wyjaśniając zjawiska związane z opi- sanymi wyżej eksperymentami Bremera. Przecięcie pnia mózgowego na wysokości sródrnózgowta prowadzi do przerwania połączeń doprowadzających podniety za- równo z tułowia i kończyn jak i z nerwów mózgowych. Wszystkie te impulsy zmys- łowe docierają nie tylko do kory ciemieniowej, ale i do układu siatkowatego (sub- stantia reticularis) pnia mózgowego, a to za pomocą wysyłanych doń kola terali ów. Stan czuwania związany jest z rozlanym systemem projekcyjnym bodźców, które docierają ż obwodu, ale i z samego mózgu. Ta ostatnia okoliczność tłumaczy fizjolo- giczną jawę, ale i patologiczną bezsenność pochodzenia intrapsychicznego. Znale- ziono więc anatomiczne podłoże świadomości; z czego zresztą żadną miarą jeszcze nie wynika, abyśmy potrafili rozwiązać ze zrozumieniem rzeczy odwieczny problem psychofizyczny. [patrz też: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, psycholog Kraków, gabinet kosmetyczny ]

Comments are closed.