Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

E. i M. Bleuler (1943)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

E. i M. Bleuler (1943) wyrzekają się wszelkich usiłowań zasadniczego podziału i dążą do dostarczenia możliwie wyczerpującego opisu najczęściej spotykanych ty- pów. Opisy te pogrupowane są według pewnych, zasad klasyfikacyjnych, które są jakby eklektyczne. Jest tu mianowicie sześć grup. I grupa Typy najczęściej rozróżniane w praktyce przez lekarzy: Pobudliwi reagują ostro i przesadnie na podniety zewnętrzne czy to krót- kotrwałymi napadami wściekłości, czy też rozpaczą ze skłonnością do zamachów samobójczych, z lękiem lub ze stanami oslupienia. W czasie napadu brak jest głęb- szej rozwagi. U niektórych dochodzi nawet jakby do zamroczenia. Często nie mogą sobie potem przypomnieć swoich przeżyć. Najczęstszą przyczyną tych odczynów bywa zazdrość i alkohol. Niesfali wyróżniają się nietrwałością czynności uczuciowych i w związku z tym przesadną zależnością woli od chwilowych wpływów zewnętrznych i wewnętrznych. Wielu z nich wchodzi z lekkomyślnością na drogę przestępstwa. Temperament ich może wykazywać całą skalę różnic, od żywej pobudliwości aż do apatii. Żądni ważności są próżni, pragną wydawać się czymś więcej, niż naprawdę. są. Osiągają to ekscentrycznym zachowaniem, natarczywością, przesadą, symulacją, objawami konwersyjnymi, chełpliwością. Podpadają oni pod pojęcie histeroidii, można też widzieć w nich podloże dla pseudotoqui phantastica. Często bije od nich duża sila sugestii, co idzie na rękę ich popędom władczym. Sensytywni są często niepewni siebie. Błahe, wydarzenia odczuwają łatwo jako chęć upokorzenia ich i upośledzenia w ich prawach życiowych, co podrywa ich zaufanie do samych siebie. “Sensytywny charakter” znamionuje się samoświa- domą ambicją przy miękkich, skrupulatnych, delikatnych, uraźliwych cechach oso- bowości, a więc jakby połączeniem cech stenicznych z astenicznymi. Aktywność tych ludzi nie może się rozwinąć wskutek niepewności siebie i hiperkrytycyzmu. Zewnętrzne przeciwności rzadko doprowadzają do wyładowania, natomiast zwięk- szają wewnętrzne napięcia i powodują przesadnie odczuwaną przykrość. Uczuciowo chłodni nie posiadają trwalszej i głębszej więzi afektywnej z otoczeniem. Już jako dzieci zwracaj a uwagę tym, że nie wyróżniają uczuciowo ludzi, którym dużo zawdzięczają i każdej chwili mogą się od nich odwrócić, gdy od kogo innego spodziewają się korzyści. Tak samo niewdzięczni bywają i później. Nie mają oni zmysłu dla tradycji, dla trwałości przyjaźni, dla więzi społecznej, nie przeżywają uczuć wdzięczności, przywiązania, wierności, tęsknoty, nostalgii. W sto- sunkach miłosnych bywają tak samo wyrachowani, niezdolni do poświęcenia lub jakichś trwalszych i głębszych uczuć. [patrz też: , Karmy dla psów, Stomatolog Kraków, trener personalny ]

Comments are closed.