Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Klasyfikacja Gannuszkina-Gurewicza (1949)., Gurewicz widzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Klasyfikacja Gannuszkina-Gurewicza (1949)., Gurewicz widzi w układzie klasyfi- kacyjnym Gannuszkina tę zaletę, że jest on oparty na sprawdzianach psychopato- logicznych, a nie tylko psychologicznych. Jest to więc układ w swej istocie kliniczny. Gannuszkin oparł się wprawdzie na Kraepelinie i na Kretschmerze, jednakże okazał się wolny – zdaniem Gurewicza – od psychologizmu pierwszego i schematyzmu drugiego z autorów. Gurewicz wprowadził pewne poprawki do układu Gannuszkina. Są tu cztery grupy: psychopaci afektywni, psychopaci z odchyleniami w dziedzinie popędów, psychopaci asteniczni i wreszcie psychopaci patologicznie zamknięci w sobie oraz patologicznie podejrzliwi. I Grupa psychopatów afektywnych a. Dystymicy mają nastrój obniżony, widzą głównie ciemne strony życia, nie są zadowoleni ani z życia, ani z siebie, wyolbrzymiają swoje braki, nie wierzą w sie- bie, nie wierzą w życzliwość otoczenia. Umieją oni jednak ocenić serdeczność i w węż- szym kręgu przyjaciół potrafią utrzymać łączność uczuciową. Są dobrymi pracow- nikami, często zdolnymi, lecz wyniki ich pracy nie zadowalają ich. Często skarżą się na złe samopoczucie, zmęczenie, uczucie rozbicia, skłonność do bezsenności i inne dolegli wości. b. Hipertymicy na odwrót, są usposobienia wesołego, wszystko widzą na ró- żowo, są przedsiębiorczy, optymistyczni. Niepowodzenia nie łamią ich, lecz skłaniają do nowych planów. Są towarzyscy, wielostronni i błyskotliwi, pewni siebie, despo- tyczni i namiętni, chociaż powierzchowni i zmienni, często niezdyscyplinowani. Skłonni są też do nadużyć płciowych i ryzykownych przedsięwzięć, a także karal- nych wykroczeń. Przejawy tej psychopatii zależą w. wysokiej mierze od środowisko- wych, głównie socjalnych warunków. c. Afektwnie chwiejni odznaczają się kapryśną chwiejnością nastroju, na podniety reagują nieadekwatnie, są niesamodzielni, sugestywni, wrażliwi na wpływy. Na ludzi tych nie można liczyć, ich postanowienia bywają nietrwałe. Chwiejność ta odbija się na ich nauce i pracy. Szczególnie ciężko reagują oni na urazy psychiczne i są skłonni do stanów reaktywnych. d. Porywczy mają zwiększoną pobudliwość, na nieznaczne podniety reagują niestosunkowo silnie. W stanie rozdrażnienia mogą być niebezpieczni dla otoczenia. Poryw afektu może u nich trwać nadmiernie długo, pozostawiając, zresztą tylko w rzadkich przypadkach, częściową niepamięć, którei rozmiary są miernikiem nasi- lenia afektu. Gurewicz poczytuje niepamięć w tych przypadkach za dowód choro- bliwości afektu, co pociąga za sobą konsekwencje sądowo-psychiatryczne. [przypisy: , olejek kokosowy na włosy, zagęszczanie rzęs, olejek do włosów ]

Comments are closed.