olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Kombinacje przeciwgrzybicze do leczenia kryptokokowego zapalenia opon mózgowych w Afryce ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Do obliczenia różnic i górnych granic jednostronnego 95% przedziału ufności dla śmiertelności zastosowano uogólniony model liniowy z funkcją rozkładu dwumianowego i funkcją połączenia tożsamości. Analiza post-hoc pierwotnego punktu końcowego z jednostronnym przedziale ufności 97,5%, którego górna granica jest równa górnej granicy dwustronnego przedziału ufności 95% i którego użycie jest równoważne z zastosowaniem Bonferroni poprawiono również (. = 0,025) dla dwóch porównań. Korekta wielokrotnych porównań nie została zastosowana do analiz wyników wtórnych. Populacja z protokołem obejmowała pacjentów, którzy stracili więcej niż dzień leczenia w ciągu pierwszych 2 tygodni po randomizacji. Śmiertelność z wszystkich przyczyn po 2, 4 i 10 tygodniach była porównywana między grupami za pomocą testów log-rank. Sporządzono również wykresy Kaplana-Meiera i zastosowano modele regresji Coxa z leczeniem jako predyktorem w celu wyznaczenia współczynników ryzyka i dwustronnych 95% przedziałów ufności. Przeprowadzono także analizy z korektą dla wcześniej określonych współzmiennych: miejsce, wiek, płeć, punktacja w skali Glasgow w skali Coma, liczba komórek CD4 +, liczba grzybów w CSF na linii podstawowej i stan ART na linii podstawowej. Analizy wrażliwości na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny przeprowadzono przy założeniu, że wszyscy pacjenci, którzy stracili czas do obserwacji, zmarli.
Analizę liczby grzybów log10 CSF w okresie 14 dni od linii podstawowej wykonano za pomocą liniowego modelu efektów mieszanych. Dla porównania z poprzednimi badaniami zastosowano również regresję liniową 17-19 do obliczenia nachylenia spadku liczby grzybów w PMR dla każdego pacjenta, a średnie nachylenia porównano między grupami.
Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute). Dodatkowe informacje znajdują się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem.
Wyniki
Populacja próbna
Rysunek 1. Rysunek 1. Populacje, losowanie i populacje analityczne. Pacjenci mogli mieć więcej niż jeden powód wykluczenia. ART oznacza terapię przeciwretrowirusową i wirus HIV z niedoborem odporności człowieka.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Od stycznia 2013 r. Do listopada 2016 r. Randomizowano ogółem 721 pacjentów (ryc. 1). Spośród tych pacjentów 43 zostały wykluczone ze wszystkich analiz: 30 spełniało predefiniowane kryteria późnego wykluczenia, 3 natychmiast wycofało zgodę, 7 było negatywnych dla kryptokokowego zapalenia opon mózgowych, a 3 miało wcześniej kryptokokowe zapalenie opon mózgowych. W sumie 16 pacjentów zostało wyłączonych z analizy na podstawie protokołu: 14 pominięto więcej niż dzień leczenia w ciągu 2-tygodniowego okresu indukcji, a 2 nie otrzymało prawidłowego losowo przydzielonego leczenia. Wyjściowa charakterystyka była podobna w grupach leczonych i odzwierciedlała nasilenie immunosupresji w populacji (Tabela oraz Tabele S1 i Ogółem 59% pacjentów przyjmowało lub wcześniej przyjmowało ART. Pacjenci, którzy nigdy nie przyjmowali ART, rozpoczęli terapię po mediana 28 dni (zakres międzykwartylny, 27 do 34) po randomizacji.
Śmiertelność
Tabela 2. Tabela 2. Nieskorygowana analiza śmiertelności i odsetka luzów grzybiczych w CSF według strategii leczenia w populacji docelowej w celu leczenia
[patrz też: przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium, fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, oddział dzienny psychiatryczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Kombinacje przeciwgrzybicze do leczenia kryptokokowego zapalenia opon mózgowych w Afryce ad 5”

 1. Alicja Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: jagody acai[...]

 2. Agata Says:

  Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

 3. Troubadour Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do stomatolog poznań[...]

 4. Małgorzata Says:

  Dotyczy to calej masy ziol, darow natury

 5. Ryszard Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dieta odchudzająca[...]

 6. Gustaw Says:

  Tętniak mózgu może przytrafić się w każdej rodzinie

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej oddział dzienny psychiatryczny przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium