Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Nie trzeba wierzyc zaleceniom reklamowym,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie trzeba wierzyć zaleceniom reklamowym, które propagują wiele leków rzekomo przeciwdepresyjnych; w do- świadczeniu klinicznym można było stwierdzić ich bezwartościowość. Między wy- mogami nauki a koniecznościami życiowymi często bywa konflikt. Nie zawsze udaje nam się namówić chorego na hospitalizację. W przypadkach tych musimy stosować leki nadające się do praktyki przychodnianej i wyrzec się metod możliwych do zastosowania tylko w warunkach oddziału zamkniętego. Stąd powodzenie półśrod- ków, które w praktyce przychodnianej mają powodzenie, często jako vehiculu-m psychotherapeuticum. Natomiast inny charakter ma leczenie zapobiegawcze, wskazane przy pierw- szych zwiastunach zbliżającej się fazy depresyjnej. Jeżeli rozpoczniemy leczenie niezwłocznie, to możemy nie dopuścić do rozwinięcia się objawów depresji i po- zwolić w ten sposób choremu przeczekać okres depresji i doczekać się nadejścia naturalnego okresu remisji. Udaje się to w przypadkach okresowej depresji, kiedy chory i jego lekarz mają już doświadczenie i potrafią przewidzieć, jak długo przy- puszczalriie będzie trwała następna faza. W tym miejscu trzeba przypomnieć z na- ciskiem, że w postaciach naprzemiennych tofranil i niektóre inne leki mogą spo- wodować przejście depresji w manię, co do niedawna uważano za zły efekt leczenia. Leczenie depresji. endogennej w warunkach hospitalizacji jest wygodniejsze. Le- karz ma swobodę działania. Nie musi drżeć o życie chorego zagrożonego samobój- stwem, którego traci z oczu. Może swobodnie stosować metody, wymagające dozoru lekarsko-pielęgniarskiego. Jakiś czas zdawało się, że osiągnięcia psychofarmakologii w zakresie leczenia przeciwdepresyjnego wyprą z lecznictwa sejsmoterapię. Tak dobrze jeszcze nie jest. Wstrząsy elektryczne czy indoldonowe działają doraźnie. Chory cierpi. Na efekt leczenia tofranilem trzeba czekać dość długo. Trzymamy się w tej chwili zasady, że w ciężkich przypadkach depresji endogennej leczenie należy zacząć od wstrząsów elektrycznych lub innych, że nie należy ich jednak dawać więcej niż kilka, około 3-4, po czym dopiero należy przejść na leki przeciwdepre- syjne, omówione w końcowym rozdziale. Cierpienia chorego skracają się dzięki temu do minimum, a chory nie ponosi przykrych następstw przedawkowania wstrząsów elektrycznych. W lżejszych przypadkach depresji oraz u chorych, którzy już po- przednio przeszli niejednokrotnie wstrząsy i mają przed nimi lęk, można od razu przystąpić do leczenie farmakologicznego. W wielu przypadkach możemy liczyć na samorzutną remisję, jeżeli z naszych przewidywań wynika,. że faza depresji ma się ku końcowi. Wystarczą wówczas przychodniane dawki któregokolwiek z łagodniej- szych leków przeciwdepresyjnych z grupy psycheleptyków. inhibitorów monoami- nooksydazy lub trankwilizatorów. Czasem wystarcza autohemoterapia lub siarczan magnezu. [przypisy: , catering dietetyczny, okulista, artykuły fryzjerskie ]

Comments are closed.