Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Ogólnie biorac, jakosciowe zaburzenia swiadomosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólnie biorąc, jakościowe zaburzenia świadomości poznajemy u cho- rego po upośledzeniu bystrości spostrzeżeń, wzmożeniu przerzutności uwagi, osłabieniu zdolności przypominania i zapamiętywania oraz po dezorientacji w kilku lub we wszystkich kierunkach. Zawsze cierpi też sprawność umysłowa: myślenie zatraca swoją jasność, zanika krytycyzm, tok myślenia ulega zwol- nieniu, myśl okazuje skłonność do perseweracji i niezdolność do refleksji. Zaw- sze też pole świadomości doznaje znacznego zwężenia. U wielu chorych poznać zajęcie sensorium albo po uporczywej bezsenności (insomnia, agrypnia), albo, przeciwnie – po stanie senności lub przedsenności (praesomnolentia).
ZMIANY SWIADOMOSCI TYPU MAJACZENIOWEGO Chodzi tu o jakościowe zmiany świadomości, występujące w psychozie okreś- lanej nazwą majaczenia, czyli bredzenia (delirium). Nazwa łacińska delirium wywodzi się etymologicznie z wyrazu lira – brózda. Stąd delirare oznacza wy- boczenie z brózdy przyoraniu. Porównawcze to określenie oznaczało dawniej stan wytrącenia z równowagi umysłowej, czyli obłąkanie. Rzeczownik delirus – obłąkany. W języku francuskim dir oznacza urojenie, również obłęd; istnieje tam jednak również termin delirium, używany w tym samym znaczeniu co w naszej terminologii. Wyobrażamy sobie, że w psychozach tego typu świado- mość jest jakby zamącona, zmętniała, nieczysta, nieprzejrzysta. Dzięki tym przenośniom uzmysławiamy sobie przeżycia chorego. W majaczeniu zaznacza się zawsze, czasem mniej, czasem bardziej wyraźnie, zanik orientacji w czasie, przestrzeni, sytuacji własnej i w otoczeniu. Natomiast chory personalia swoje określa prawidłowo, nie jest więc zdezorientowany we własnej osobowości. Bardzo częste jest tu podniecenie afektywne, najczęściej lęk i niepokój ru- chowy. Chory bywa w nastroju euforycznym lub dysforycznym. Zmąceniu .świadomości typu majaczeniowego towarzyszą omamy, najczęściej wzrokowe, ale także i słuchowe, czuciowo-ustrojowe, węchowe i smakowe. Wskutek obni- żonego krytycyzmu chory podlega też złudzeniom (iluzjom), zapoznając otaczające go osoby i przedmioty. W związku z tymi zaburzeniami spostrzega- nia pojawiają się urojenia treści logicznie nie usystematyzowanej. Majacze- niowe stany zamącenia świadomości występują z zasady epizodycznie, ostro, jako powikłanie chorób ogólnych lub mózgowych rozmaitej etiologii. Najczęś- .ciej chodzi tu o sprawy gorączkowe w ogóle, szczególnie o zakażenia. [hasła pokrewne: , olejek do włosów, indywidualne kalendarze trójdzielne, depilacja laserowa Łódź ]

Comments are closed.