olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Różnica między schizofrenikiem a melancholikiem.

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Pewną wymowę, oczywiście przy właściwej interpretacji, posiadają doświadczenie Cappen a (1960), który mierzył przechodzenie izotopów u psychicznie chorych przez barierę między krwią i płynem mózgowo-rdzeniowym. Do tego celu wstrzykiwał dożylnie 100 Na24 w postaci izotonicznego roztworu chlorku sodu. Okazało się, że zachodzi znaczna różnica między schizofrenikami i melancholikami. U schizofreników ilość Na24 przechodzącego do płynu odpowiadała wartościom prawidłowym, podczas gdy u melancholików była to tylko połowa prawidłowej wartości. Ilość ta wracała do normy z chwilą ustąpienia depresji lub też pozostawała na niskim poziomie, jeżeli depresja nie poprawiała się mimo leczenia. Łatwo zauważyć, że doniosłe te spostrzeżenia rzucają pewne światło na przemiany biochemiczne, towarzyszące czynnościowemu zespołowi depresyjnemu; żadną miarą zaś nie wyjaśniają przemian zachodzących w samym podłożu cyklofrenii. Jeszcze bliżej prawdy dotyczącej biochemicznych podstaw cyklofrenii zdają się być badania nad przemianą katecholamin mózgu. Wynika z nich hipotetycznie (Schildkraut 1965), że fazę depresyjną wywołuje niedobór katecholamin, w szczególności norepinefryny, fazę maniakalną zaś ich nadmiar. Do wniosków tych zdają się uprawniać wyniki leczenia nowoczesnymi lekami przeciwdepresyjnymi. Tak np. leki hamujące monoaminooksydazę (IMAO) zwiększają koncentrację norepinefryny w mózgu, podczas gdy efekt leczenia imipraminą polega raczej na potęgowaniu fizjologicznego działania norepinefryny. Każdy klinicysta wie z własnych doświadczeń że niekiedy w przebiegu leczenia rezerpiną może wystąpić stan depresji o wszelkich cechach depresji endogennej, u chorego, który nigdy takich skłonności nie miał. Osobiście obserwowaliśmy to w przebiegu leczenia zespołu ariankastycznego rezerpiną; chory ten w przebiegu leczenia zapadł na ciężką depresję, która ustąpiła dopiero po odstawieniu tego leku. Zjawisko to tłumaczy się tym, że rezerpina obniża poziom katecholamin w mózgu . [patrz też: elvita jaworzno rejestracja, badanie ana cena, badanie ana cena na włosy]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena elvita jaworzno rejestracja zabiegi ambulatoryjne