Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Pewne nadzieje wolno nam chyba

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pewne nadzieje wolno nam chyba wiązać z badaniami nad wydzielantem w mo- czu pewnych produktów wewnątrzwydzielniczych, ewentualnie również ich obecnoś- cią w surowicy krwi. Najdokładniejsze badania przeprowadzono nad wydalaniem 17-hydroksykortykosteroidów (17-0HCS) przez nerki. Z ostatnich badań (Bunney i Hartmann, 1965) wynika, że w stanie maniakalnym poziom 17-0HCS spada, a w de- presji podnosi się. Wykrycie tej wyraźnej zależności możliwe jest tylko wówczas, gdy badania moczu przeprowadza się często, np. co dwie godziny. Ponadto najlepiej do tego celu nadają się przypadki naprzemienne o częstych wychyleniach to w stronę depresji, to w stronę manii. Wymienieni. wyżej autorzy poddali dokładnej analizie biochemicznej jeden z tych rzadkich przypadków, gdzie na przemian w ciągu jednej doby była faza maniakalna, w ciągu następnej doby faza depresyjna. W ciągu 48 godz. chora przechodziła naprzemiennie obie fazy i to z zadziwiającą punktual-• nośclą. Gdyby badanie moczu dokonywać raz. na dobę, poddając analizie ilość do- bową, to wahania te byłyby nieuchwytne. atomiast badanie co 2 godz. ujawniło- wyraźną i niewątpliwą współzależność między stanem psychicznym i poziomem 17-0HCS w moczu. Nie udało się stwierdzić, aby poziom 17-0HCS poprzedzał i za- powiadał zmianę obrazu klinicznego. Kiedy później okresy maniakalne i depresyjne znacznie się przedłużyły, można było stwierdzić, że stan maniakalny przebiegał” zawsze z-niskimi wartościami 17-0HCS, a stan depresyjny zawsze z wysokimi war- tościami. Wielu autorów podawało analogiczne wyniki w indywidualnych przypad- kach. Opisane badania psychoendokrynologiczne stanowią niewątpliwie krok naprzód w kierunku wyjaśnienia zagadki cyklofrenii. Sprawa zdaje się polegać na autointo- ksykacji. Czym ona jest spowodowana; tego na razie nie wiemy, ale wespół ze zja- wiskiem przeistaczania się depresji w manię pod wpływem imipraminy w postaciach naprzemiennych rzuca ona pośrednio światło na etiologię. [patrz też: , stomatologia Kraków, ortodonta, magnez i witamina b6 ]

Comments are closed.