olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Posts Tagged ‘arganowy olejek’

Rokowanie po remisji choroby

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zależność długości okresu od długotrwałości poprzedzającej remisji dotyczy tylko drugiej fazy, która jest tym dłuższa, im dłużej trwał okres poprzedzającej ją remisji. Jaki wiek usposabia do ciężkich posuwów, wymagających hospitalizacji? Z obliczeń statystycznych wynika, że jest to wiek między 50 a 70 rokiem. Rokowanie w przypadkach z wczesnym początkiem. Z zestawień statystycznych okazuje się, że blisko 1/4 chorych u których pierwszy posuw wystąpił przed 20 r. ż., ujawnia później objawy schizofreniczne albo przechodzi w prawdziwą schizofrenię, W przypadkach tych, nawet jeśli pierwsze posuwy są typowo maniakalno-depresyjne, podejrzewać należy ukryte cechy schizofreniczne. Natomiast co do długotrwałości okresów choroby po remisji rokowanie jest stosunkowo pomyślne. Zagadnienie przejścia cyklofrenii w stan przewlekły: 1) u 1/4 chorych cyklofrenia przechodzi ostatecznie, w stan przewlekły; 2) grozi to w wyższym stopniu postaciom naprzemiennym niż depresjom maniom okresowym; 3) niebezpiecznym okresem przejścia w stan przewlekły zdaje się być wiek po 45 roku. Tylko w 1/4 przypadków przewlekłych stadium to zaczyna się przed 45 rokiem; 4) liczba okresów, przechodzących w stan przewlekły zwiększa się, począwszy od pierwszej aż do czwartej fazy, mianowicie podnosi się z 3,5% na 9,5%. Rokowanie w przypadkach endogennej depresji powstałej w związku z ciążą, połogiem lub laktacją zdaje się być niepomyślne na dłuższą metę, Mianowicie następne ciąże lub w ogóle następne lata i dziesiątki lat przebiegają albo bezobjawowo, albo wśród wyjątkowo lekkich posuwów, natomiast kobietom tym grożą ciężkie maniakalno-depresyjne posuwy w okresie preklimakterycznym, przekwitania i później. Rokowanie ad vitam: 1) w omawianej statystyce 8800 cyklofreników zmarło w wieku ponad 50 lat; 2) wśród przyczyn zgonu na pierwszym miejscu stoi samobójstwo, mianowicie w przeszło 1/4 przypadków. Na drugim miejscu stoją organiczne schorzenia mózgu (20%), na trzecim niewydolność krążenia (16%); 3) na 100 cyklofreników odbiera sobie życie 8-9. Przeważnie chodzi tu o chorych po 50 r. ż. W podeszłym wieku zachodzi więc największe niebezpieczeństwo samobójstwa; 4) z omawianej statystyki wynika, że przeszło połowa samobójstw ma miejsce w ciągu pierwszych 3 miesięcy po zwolnieniu z kliniki. Zasadę tę trzeba więc mieć na uwadze w, opiece pozazakładowej. [hasła pokrewne: arganowy olejek, bielenda olejek do kąpieli, olejek arganowy]

Comments Off

Posts Tagged ‘arganowy olejek’

Rokowanie po remisji choroby

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Powszechne jest zdanie, że najlepiej na wstrząsy elektryczne reaguje depresja endogenna i inwolucyjna. M. Miller podaje 90% zupełnych wyleczeń przy czasie trwania depresji nie dłużej niż pół roku, a przy czasie trwania powyżej pół roku 68,7% w depresji endogennej i 3500 w depresji inwolucyjnej. Rokowanie ma być też gorsze przy jednorodnym obciążeniu dziedzicznym i powikłaniach niedorozwojem umysłowym, konfliktami środowiskowymi, rozpoczynającymi się zmianami starczymi i miażdżycowymi oraz przy schizofrenicznej składowej. Znacznie gorsze rokowanie dają stany maniakalne oraz postacie naprzemienne. Inni autorzy na ogół zgodni są w opinii co do rokowania odcinkowego, tj. dotyczącego okresów maniakalno-depresyjnych, natomiast rozbieżne są zdania co do wpływu leczniczego wstrząsów elektrycznych na sam proces cyklofreniczny podstawowy. Kinkelin dochodzi do następujących wniosków porównawczych:
1. W leczeniu depresji endogennej stosowano u trzech grup chorych w ciągu 4-8 tygodni opium, insulinę i wstrząsy elektryczne. Dwie pierwsze metody dały 30% wyleczeń, na 10 popraw i 50-60% wyników ujemnych. Natomiast wstrząsy elektryczne dały 37% wyleczeń, 47% popraw i tylko 16% wyników ujemnych. 2. Wstrząsy elektryczne prowadzą do najlepszych wyników, jeżeli rozpoczyna się je nie za wcześnie, tzn. nie przed upływem 3 miesięcy trwania depresji. Zbyt wczesne leczenie nie leczy lub daje tylko poprawę. Zasada ta jest już dzisiaj oczywiście nieaktualna, ponieważ obecnie po wstrząsach elektrycznych stosujemy tofranil, jak długo utrzymuje się niebezpieczeństwo nawrotu. 3. Długotrwałe depresje endogenne, powikłane składnikiem nerwicowym, schizofrenicznym lub organicznym, doznają dzięki leczeniu wstrząsami elektrycznymi najwyżej poprawy. 4. Wstrząsy elektryczne skracają wydatnie czas trwania poszczególnej fazy, jednakże ani nie zabezpieczają przed nawrotami, ani nie wywierają wpływu na czas trwania następnych posuwów. Rozpoznanie i różnicowanie opiera się przede wszystkim na typowych objawach zespołu depresyjnego lub maniakalnego. Gdy nie jest to pierwszy okres choroby w życiu chorego, to ułatwieniem rozpoznania jest stwierdzona okresowość, ile czynniki reaktywne jej nie naśladują. Pamiętać trzeba jednak o tym, że czynniki reaktywne odgrywają niemałą rolę w wyzwoleniu fazy maniakalno-depresyjnej. Często jednak chorzy lub jego rodzina przesadną wagę przywiązują do zmartwień, które dotknęły chorego, widząc w nich wyłączną przyczynę zachorowania. [przypisy: arganowy olejek, bielenda olejek do kąpieli, olejek arganowy ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »