olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Posts Tagged ‘badania przed oddaniem krwi’

Częstość depresji i manii w przebiegu cyklofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Depresje okresowe są najczęstszą postacią cyklofrenii. Około 2/3 chorych cierpi tylko na okresy depresji, ok. 1% chorych miewa oprócz depresji także stany maniakalne, a tylko 4% wszystkich chorych cierpi na manię okresową. Jeżeli zliczyć wszystkie fazy depresji i manii, to pierwsze przeważają nad drugimi dwukrotnie. Prawdopodobieństwo nawrotu określa Lange (1928) na 88010, Rehm (za Lundquistern, 1945) na 61%, Pollock (1931) na 44%, Fuller na 33010, Kinkelin wśród swoich chorych stwierdziła, że tylko 15% (13% jednorazowych depresji i 2,7% jednorazowych faz cyrkularnych, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘badania przed oddaniem krwi’

Częstość depresji i manii w przebiegu cyklofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

W jakim wieku rozpoczyna się choroba i pierwsza hospitalizacja? Wiadomo, że cyklofrenia w latach dziecięcych jest rzadkością. W każdym razie rzadko się ją rozpoznaje. Lange uważa, że stany depresyjne w dziecięctwie późniejszych cyklofreników kryją się częstokroć pod postacią nieokreślonych niedomagań cielesnych lub stanów znużenia, podobnie jak faz maniakalnych szukać trzeba wśród dziecięcych skłonności do kradzieży, wybryków lub krnąbrności. Przeważnie sprawa zaczyna się przed 30 r. ż., tylko w 1/6 przypadków przed 20. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘badania przed oddaniem krwi’

Częstość depresji i manii w przebiegu cyklofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Depresje, zarówno jednorazowe, jak i powrotne mają skłonność do występowania na wiosnę i w jesieni. Natomiast fazy maniakalne w przypadkach naprzemiennych pojawiają się raczej w lecie. Jednakże depresje w przypadkach naprzemiennych nie zdradzają związku z jakąkolwiek porą roku. Szczególnie przypadki lekkie ze skłonnością do częstych, np. corocznych nawrotów, wykazują pewną zależność od pór roku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘badania przed oddaniem krwi’

Częstość depresji i manii w przebiegu cyklofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Od czego zależy przyrost czasu trwania okresów? Przyrost ten nie zawsze się stwierdza, mianowicie druga, trzecia i czwarta faza w stosunku do poprzedzającej przedłuża, się w 50% przypadków, staje się krótsza w 30% przypadków, pozostaje równie długa w 20% przypadków. Przedłużenie to ma miejsce wówczas, gdy przypada na wiek po 50 r. ż. Tylko wiek zdaje się więc odgrywać rolę. W wieku przed 50 rokiem nie da się określić, czy następne posuwy będą dłuższe, czy krótsze. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »