Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Kazda z osobowosci przechowuje bowiem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Każda z osobowości przechowuje bowiem dobrze swoje własne wspomnienia i każdej chwili można je wydobyć na jaw. Na przykład w następnym stanie pomrocznym mogą ożyć wspomnienia z po- przedniego. Wspomnienia w stanie prawidłowym z okresu zamroczenia mogą się wyjątkowo zachować jako fragmentaryczne; mgliste, nibysenne. luźne obrazy, związane podmiotowo z tą samą własną jaźnią. Wszelkie inne twierdze- nia na temat tzw. niesłusznie “rozszczepienia jaźni” są zaczerpnięte z fantazji, często z przekoloryzowanych opowiadań osób histerycznych. Ocalałe z niepa- mięci wyspy. wspomnieniowe pozostawiają chorego często w niepewności, czy to było naprawdę, czy też się tylko śniło. Chory w stanie pomrocznym robi też nierzadko wrażenie ospałego, sennego, jakby rozmarzonego lub zagubionego. Osobowość rozszczepienna zdaje się więc mieć jakby inną, w innej płaszczyź- nie polożoną świadomość – podobnie jak to się dzieje we śnie – i w tym zna- czeniu mówimy ojej jakościowym zaburzeniu. Jasne stany pomroczne są tylko szczególnym przypadkiem przełączenia świadomości na rozszczepienną osobo- wość. Między nimi a resztą zaburzeń tego typu są przejścia. Jasne stany po- mroczne obrazują najwyraźniej odrębność tej grupy jakościowych zaburzeń świadomości od stanów przebiegających z majaczeniowym jej zamąceniem.
ZMIANY SWIADOMOSCI TYPU SPLĄTANIOWEGO Zaburzenie świadomości typu splątaniowego, czyli amentywnego (amentia) naj trudniej jest opisać. Chory, który przebył ma- jaczenie, może z tego stanu zachować dość wyraźne wspomnienia i opisać nam je. Również zachowane wyjątkowo wyspy pamięciowe z okresu zamroczenia mogą nam w przybliżeniu ułatwić zrozumienie przeżyć chorego w takim stanie. Natomiast amencja pozostawia absolutną niepamięć, a jeżeli zdarzają. się uryw- kowe wspomnienia z czasu psychozy, to zdają się one pochodzić z chwil, gdy głęboko zamącone sensorium doznawało chwilowego przejaśnienia. Nie możemy więc zdać. sobie sprawy z istoty podmiotowych przeżyć chorego u szczytu splą- tania. Widząc jednak jak ruchowo się miota (jactationes), jak bezradnie się zachowuje, słuchając jego bezładnych wypowiedzi zdradzających rozerwanie- związków myślowych (incohaerentia), wyobrażamy sobie, że jego przeżycia są w stanie zupełnego chaosu myślowego, stąd określenia w rodzaju pomiesza- nie, zamęt, splątanie, Verwirrtheitszustand, confusion, sputannost. [hasła pokrewne: , trener personalny, korekcja wzroku, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Kazda z osobowosci przechowuje bowiem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Godny rozpowszechnienia jest test SHP (nazwa urobiona od nazwisk Strongin, Hinsie, Peck), służący do rozróżniania depresji od schizofrenii przez miareczkowa- nie wydzielania śliny .. Jeżeli w prawidłowych warunkach wydzielanie to da się wyrazić liczbą 0,07 ml/min., to u schizofreników liczba ta podnosi się do 0,38, nato- miast u chorych z depresją spada do 0,005. Zależy to oczywiście od nastroju, który w depresji działa hamująco, podczas gdy schizofrenicy jakby byli rozhamowani. Peck (1959) proponuje praktyczne zastosowanie tego testu w klinice. Największą doniosłość praktyczną, zwłaszcza w lecznictwie otwartym, ma róż- nicowanie między depresją endogenną a psychonerwrcowyrni dolegliwościami hipo- chondrycznymi. Tutaj popełnia się najwięcej błędów. Wynikają one nie tylko z nie- znajomości diagnostyki psychiatrycznej, ale i z niekorzystnych warunków, w jakich pracuje lekarz w przychodni.. Chorzy tego typu nie zgłaszają się do psychiatry, lecz najczęściej do lekarza ogólnego, do internisty, do neurologa. Skargi tych chorych nie znajdują potwierdzenia przedmiotowego, wyglądają jak skargi nerwicowe. Tak samo brzmią często skargi symulantów, pragnących się wymigać od pracy. Lekarz śpieszy się, jest z urzędu podejrzliwy, co najwyżej uważa, że “to tylko histeria”. Chory z depresją endogenną, potraktowany lekceważąco, czasem nawet opryskliwie, może w takich warunkach popełnić samobójstwo. Niepsychiatra przeważnie nie myśli w przypadkach takich o możliwości depresji endogennej, skargi na lęk prekordialny przeoczy nie widząc w nich typowego objawu zespołu depresyjnego. Nie badając w tym kierunku, nie ujawni myśli lub nawet wyraźnych zamiarów samobójczych chorego, nie spostrzeże się, że chory być może tę poradę lekarską uważał za ostatnią deskę ratunku: gdy ona zawiedzie pozostanie tylko śmierć. Dlatego znajomość dia- gnostyki psychiatrycznej potrzebna jest szerokim masom lekarzy, zatrudnionych w lecznictwie otwartym, gdzie niewątpliwie przeważająca większość pacjentów zgłasza się ze skargami nerwicowymi lub niby-nerwicowymi. Wyłonienie spośród tej masy zgłaszających się przypadków depresji endogennej wymaga wprawy diagno- stycznej, ale też i jest obowiązkiem udzielających porady lekarzy, zwłaszcza gdy chodzi o zapobieganie samobójstwom i innym postaciom atrogenii. Zapobieganie i leczenie. Nie ma dotychczas środka, który by zdołał za- pobiec nawrotom. Środek taki byłby lekiem przeciwko cyklofrenii, której istotną właściwością kliniczną jest właśnie skłonność do okresowych nawrotów. Rozporzą- dzamy już jednak dzisiaj ogromnym wyborem leków, które zdolne są stłumić w za- rodku rozpoczynającą się fazę depresyjną lub maniakalną. Leków przeciwdepresyjnych mamy dużo, może nawet za dużo. [przypisy: , korekcja wzroku, Zdrowa żywność, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off