Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘okulista’

Szczególnie czeste sa powiklania cyklofrenii,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szczególnie częste są powikłania cyklofrenii, zarówno w okresie chorobowym, jak i w okresach bezobjawowych, rozmaitymi zespołami psychonerwicowymi, wśród których histeria. stoi na pierwszym miejscu. Melancholicy często przeja- wiają objawy neurasteniczne i rozliczne organ ozy. Natręctwa myślowe są częstym objawem w przebiegu melancholii do tego stopnia, że można czasem myśleć O mieszanym zesrpole depresyjno-anankastycznym. Dodać tu trzeba, że powikła- nia epigenetyczne nie są dobrym znakiem rokowniczym. Zdają się one potę- gować i przyspieszać przewleczenie się okresów chorobowych. Pojawiają się one szczególnie w ciężkich postaciach cyklofrenii, zwłaszcza tych, które w podeszłym wieku przechodzą w wyraźnie już organiczne otępienie. Przypadek nr 26. Cyclophrenia cum syndromatibus maniacaLi et depressivo alternantibus. P. T., ur. dnia 7. VII. 1896 r. Obciążenie dziedziczne: babka popełniła samobójstwo w starości, ojciec miewał depresje, brat przeważnie w stanie hipoma- niakalnym, lecz okresowo miewa depresje, syn przebywał w Klinice Chorób Psy- chicznych AMG, a potem w Kocborowie z powodu cyklofrenii (mania z objawami schizofrenizacji). Rozwój chorej w latach dziecięcych prawidłowy, uczyła się dobrze, uzyskała dużą maturę, potem skończyła kurs pszczelniczo-ogrodniczy. Z trojga dzieci żyje dwoje. Miała zawsze dobry charakter; była spokojona, towarzyska, pracowita, małomówna. Przechodziła od 20 r. Ż. wielokrotnie stany maniakalne i depresyjne, najczęściej naprzemienne, niektóre fazy depresyjne przebyła w domu, trzykrotnie musiano ją jednak umieścić na oddziale zamkniętym z powodu stanu maniakalnego. Przebywała w Klinice Gdańskiej pięciokrotnie w latach 1946, 1947, 1949, 1951 i 1953. I chora sama, i jej rodzina wiążą wystąpienie psychozy za każdym razem z określo- nym czynnikiem chorobotwórczym, np. w 20 r. Ż. stan maniakalny po przebytej hiszpance, w 32 r. Ż. w czasie ciąży itd., najczęściej jednak nie widać bezpośredniego czynnika wyzwalającego. Stan maniakalny we wrześniu 1946 r. zaczął się wzmo- żoną ruchliwością i gadatliwością, chora stała się nadmiernie pracowita i aktywna, ubierała. się dziwacznie, stała się kłótliwa i niepohamowana. Na oddziale niespo- kojna, gadatliwa, w nocy zakłócała spokój współchorym, w rozmowie przeskakuje z tematu na temat (gonitwa myśli), wzmożona przerzutn6ść uwagi, słowotok (lo- gorrhoe), wzmożone samopoczucie, chora śpiewa i jest wysoce pretensjonalna, ma wybitnie przyśpieszony tok myślenia, wskutek drażliwości miewa częste zatargi z otoczeniem. Chora ma w pewnym stopniu poczucie choroby psychicznej, lecz nie potrafi się opanować. W pewnej chwili podaje, że w taki sposób jak obecnie choruje już po raz ósmy. U chorej zastosowano leczenie wstrząsami elektrycznymi z bardzo dobrym wynikiem, gdyż już po 6 zabiegach uspokoiła się. Dnia 23. XI. 1946 r. po 6-tygodniowym pobycie chorą zwolniono. [przypisy: , okulista, odzież dla dzieci, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

Szczególnie czeste sa powiklania cyklofrenii,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie trzeba wierzyć zaleceniom reklamowym, które propagują wiele leków rzekomo przeciwdepresyjnych; w do- świadczeniu klinicznym można było stwierdzić ich bezwartościowość. Między wy- mogami nauki a koniecznościami życiowymi często bywa konflikt. Nie zawsze udaje nam się namówić chorego na hospitalizację. W przypadkach tych musimy stosować leki nadające się do praktyki przychodnianej i wyrzec się metod możliwych do zastosowania tylko w warunkach oddziału zamkniętego. Stąd powodzenie półśrod- ków, które w praktyce przychodnianej mają powodzenie, często jako vehiculu-m psychotherapeuticum. Natomiast inny charakter ma leczenie zapobiegawcze, wskazane przy pierw- szych zwiastunach zbliżającej się fazy depresyjnej. Jeżeli rozpoczniemy leczenie niezwłocznie, to możemy nie dopuścić do rozwinięcia się objawów depresji i po- zwolić w ten sposób choremu przeczekać okres depresji i doczekać się nadejścia naturalnego okresu remisji. Udaje się to w przypadkach okresowej depresji, kiedy chory i jego lekarz mają już doświadczenie i potrafią przewidzieć, jak długo przy- puszczalriie będzie trwała następna faza. W tym miejscu trzeba przypomnieć z na- ciskiem, że w postaciach naprzemiennych tofranil i niektóre inne leki mogą spo- wodować przejście depresji w manię, co do niedawna uważano za zły efekt leczenia. Leczenie depresji. endogennej w warunkach hospitalizacji jest wygodniejsze. Le- karz ma swobodę działania. Nie musi drżeć o życie chorego zagrożonego samobój- stwem, którego traci z oczu. Może swobodnie stosować metody, wymagające dozoru lekarsko-pielęgniarskiego. Jakiś czas zdawało się, że osiągnięcia psychofarmakologii w zakresie leczenia przeciwdepresyjnego wyprą z lecznictwa sejsmoterapię. Tak dobrze jeszcze nie jest. Wstrząsy elektryczne czy indoldonowe działają doraźnie. Chory cierpi. Na efekt leczenia tofranilem trzeba czekać dość długo. Trzymamy się w tej chwili zasady, że w ciężkich przypadkach depresji endogennej leczenie należy zacząć od wstrząsów elektrycznych lub innych, że nie należy ich jednak dawać więcej niż kilka, około 3-4, po czym dopiero należy przejść na leki przeciwdepre- syjne, omówione w końcowym rozdziale. Cierpienia chorego skracają się dzięki temu do minimum, a chory nie ponosi przykrych następstw przedawkowania wstrząsów elektrycznych. W lżejszych przypadkach depresji oraz u chorych, którzy już po- przednio przeszli niejednokrotnie wstrząsy i mają przed nimi lęk, można od razu przystąpić do leczenie farmakologicznego. W wielu przypadkach możemy liczyć na samorzutną remisję, jeżeli z naszych przewidywań wynika,. że faza depresji ma się ku końcowi. Wystarczą wówczas przychodniane dawki któregokolwiek z łagodniej- szych leków przeciwdepresyjnych z grupy psycheleptyków. inhibitorów monoami- nooksydazy lub trankwilizatorów. Czasem wystarcza autohemoterapia lub siarczan magnezu. [przypisy: , catering dietetyczny, okulista, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

« Previous Entries