olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Posts Tagged ‘olej arganowy’

Obowiązek psychologii naukowej.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Obowiązkiem psychologii naukowej jest dostarczyć wiernego opisu zjawiska i szukać jego wytłumaczenia. Jednostkowość i ciągłość jaźni są to fakty doświadczenia, same przez się niczego nie dowodzące, przeciwnie, właśnie fakty te same wymagają naukowego wyjaśnienia, na równi zresztą z wielu jeszcze niedocieczonymi przez naukę zagadkami przyrody. W związku z powyższym podnieść trzeba, że w psychopatologii nie znamy takich stanów, w których by jaźń uległa rozpadowi czy rozszczepieniu. W języku potocznym nienaukowym, literackim spotkać można często określenia w rodzaju “rozszczepienie” lub “rozdwojenie jaźni”. Popularne te określenia są błędne. Jak zobaczymy poniżej, wolno mówić tylko o rozszczepieniu osobowości. W stanach określanych tym mianem sama jaźń jako taka nie ulega rozszczepieniu. W psychice chorego powstać może nawet kilka osobowości, wszystkie one jednakże przeżywane są przez jedno i to samo “ja”. W stanach zamroczeni owych, wśród ciężkich zaburzeń jakościowych świadomości, może dojść do wytworzenia się innej osobowości chorego. Przemijające te stany osłonięte bywają przeważnie zupełną lub niemal zupełną niepamięcią. Jeżeli zachowują się jednak z tego okresu jakieś wysepki pamięciowe, to wspomnienia chorego wiążą się zawsze z własną, nienaruszoną i identyczną jaźnią. Nie jaźń w tych stanach ulega rozszczepieniu, lecz osobowość. Wszelkie inne twierdzenia na ten temat bywają wymysłem literatów. Zachodzi daleko posunięta, rzec by można integralna równoległość między jednostkowością jaźni a jednokierunkowością uwagi. Znamionujące uwagę poczucie zwracania się ku przedmiotowi poznania jest w rzeczy samej zwracaniem się przed- miotu, tj. jaźni. W tym sensie można powiedzieć, że uwaga jest funkcją jaźni. Na to ażeby uwagą można było śledzić równocześnie dwa lub kilka przedmiotów, trzeba by posiadać dwie lub kilka jaźni. Przypadek taki nie jest znany w nauce. Podobnie integralna współzależność zachodzi – przynajmniej fenomenologicznie, “zjawiskowo” tzn. o tyle, o ile wiadomo z analizy samych świadomych przeżyć – między jaźnią a świadomością. [podobne: olejek tamanu, olej arganowy, olej arganowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej arganowy’

Obowiązek psychologii naukowej.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Spostrzeżenie, które zawiera przekonanie umiejscawiające dany przedmiot w poprzednim czasie, nazywamy rozpoznaniem przedmiotu. Szczegóły tego procesu, warunki jego sprawności, a zwłaszcza zachodzące tutaj odchylenia od normy, wszystko to będzie przedmiotem osobnych rozważań w dalszym ciągu. Tutaj warto tylko zwrócić uwagę na fakt, że większość wymienionych elementów tego procesu rozgrywa się pod progiem świadomości. Tylko właśnie dzięki owemu “przekonaniu umiejscawiającemu w poprzednim czasie” utożsamia się, to co aktualnie jest w naszym strumieniu świadomości z tym, co kiedyś było. Dlatego już w warunkach prawidłowych bywają rozmaite stopnie pewności tych przekonań albo nawet przypomnienia bywają mylne. W psychopatologii, jak zobaczymy, “przekonania umiejscawiające w poprzednim czasie”, które stanowią podstawowy składnik przypomnienia i rozpoznania, mogą się oderwać od podstaw rzeczywistości i chodzić samopas, wprowadzając chorego w błąd, jako objaw błędnych wspomnień, tzw. z francuska deja vu, deja vecu. Z analizy tych wszystkich zjawisk widzimy więc, że to, co najistotniejsze w procesie pamięciowym, a więc sam sposób zapadnięcia świadomego przeżycia pod próg świadomości, istota zjawiska trwania śladu pamięciowego i wreszcie proceder jego ponownego uświadomienia – rozgrywa się w dziedzinie podświadomych automatyzmów, a więc z dala od strumienia świadomości. Przechowywane pod progiem świadomości dane pamięciowe były bez reszty w swoim czasie zjawiskami świadomymi, a te z kolei powstały z oddziaływania środowiska, jako odzwierciedlenia otaczającej nasz przedmiot rzeczywistości. Dlatego można powiedzieć, że sensorium jest zaczątkiem pamięci i odwrotnie, że pamięć jest dalszym ciągiem strumienia świadomości. Świadomość przeistacza się więc w pamięć, a pamięć z kolei może się przeistoczyć w świadomość. Ma to pewne znaczenie teoretyczne w rozważaniach nad tzw. problemem psychofizycznym, tzn. nad stosunkiem psychiki do procesów somatycznych. [hasła pokrewne: olejek tamanu, olej arganowy, olej arganowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries