olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Posts Tagged ‘olej makadamia’

Percepcja.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

„Przekrój” strumienia świadomości da się przedstawić na podobieństwo pola widzenia wzrokowego. W danej chwili ostro myślę tylko o jednym przedmiocie, wszystko jedno, czy jest to jakby punkt, czy jakby pewna strukturalna całość. Kiedy nasza uwaga jest zaprzątnięta tym jednym przedmiotem, doznajemy w tym samym czasie wielu innych odczuć. Moją uwagę zaprząta wątek myślowy, który snuję, ale w tej samej chwili doznaję ucisku ze strony krzesła, na którym siedzę, do moich uszu dochodzą dźwięki odległych rozmów, doznaję budzącego się głodu. Wszystkie te uboczne doznania, na które w danej chwili nie zwraca się ostro moja jednokierunkowa uwaga, określa się nazwą percepcji. Doznania te są liczne i składają się na pole widzenia wewnętrznego, na tło aktualnych przeżyć, spośród których każdej chwili uwagą naszą możemy wyosobnić dowolny punkt. Punkt ten stanie się z kolei ostro przeżywanym świadomym przeżyciem. Od śledzonego uważnie wątku myślowego mogę uwagę moją oderwać i zwrócić na którąkolwiek z przytoczonych powyżej percepcji, np. zainteresuje mnie treść słyszanej z daleka rozmowy. Może się to stać dowolnie, ale może mi to też być narzucone. Jeżeli któraś z percepcji składającej się na tło pola widzenia osiągnie duże natężenie, może ona uwagę przyciągnąć ku sobie i stać się przedmiotem ostrego widzenia. Percepcja (postrzeżenie) staje się w ten sposób apercepcją (spostrzeżenie). O ile nie ma tego rodzaju rozpraszających uwagę ubocznych percepcji, potrafimy wytrwale i dowolnie śledzić świadomie jeden przedmiot poznania. Apercepcja nasza trwa wówczas dość długo i tworzy w czasie uporządkowane pasmo, wątek. Ta jednolitość wątku apercepcyjnego nie jest nieodzownym warunkiem prawidłowego przebiegu strumienia świadomości. [hasła pokrewne: olej lniany, olej makadamia, olej moringa, olej palmowy]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej makadamia’

Percepcja.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Etiologia, patogeneza, pafizjologia i anatomia patologiczna nie wniosły dotychczas dla poznania istoty cyklofrenii niemal nic. Chorobę tę uważa się za endogenną. Słusznie jednak podnosi Wyrsch (1955), że właśnie dzięki badaniom nad dziedzicznością okazało się, że czysto endogenne psychozy są właściwie rzadkością. Niejednokrotnie stwierdza się wpływ wyzwalający poszczególne okresy cyklofrenii takich czynników, jak pokwitanie, ciąża, połóg, przekwitanie, zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, powtarzające się zakażenia. Z faktami tego rzędu trzeba zestawić spostrzeżenia nad stanami depresji lub manii występującymi na tle nieswoistym, np. w przebiegu porażenia postępującego, w miażdżycy mózgu itp. W kolach preformistów mówi się, że cyklofrenia jest chorobą “w wyższej mierze dziedziczną niż schizofrenia”. Na temat dziedziczności wypowiadają preformiści różne zdania, między innymi np., że mogłoby tu chodzić o liczne zawiązki dziedziczne cząstkowe (Teilanlagen), które współdziałałyby i spośród których przynajmniej jeden by dominował. W każdym razie fatalistyczny pogląd na groźbę dziedziczności nawet na Zachodzie wydaje się być przesadą. Na ogół przypuszcza się, że okresowość przebiegu choroby zależy od czynników wewnątrzwydzielniczych i wegetatywnych, które są regulowane przez układ podkorowy. Istotnych przyczyn jednak nie znamy, chociaż wszystko przemawia za tym, że muszą tu wchodzić w grę trwałe, a więc organiczne warunki występowania okresowych nawrotów. Dlatego właśnie cyklofrenię omawiamy wśród procesów organicznych. Nadzieja rozwiązania zagadki, dlaczego raz pojawia się mania, kiedy indziej znowu depresja, leży w dziedzinie biochemii, gdyż neurohistopatologia zawiodła jak dotąd całkowicie. Na pewne hipotezy można sobie pozwolić na podstawie wyników nowoczesnych sposobów leczenia psychefarmakologicznego. Nawet ciężką depresję endogenną można dzisiaj objawowo wyleczyć niemal błyskawicznie za pomocą leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, np. nialamidu. Używa się do tego dawek olbrzymich, z przewagą drogi dożylnej (500-mg ampułki firmy Pfizer). Czasem w sposób imponujący cofają się z godziny na godzinę wszystkie. objawy depresji endogennej. Sprawa jest więc natury biochemicznej. Inne znowu refleksje nasuwają się przy ocenie znanego zjawiska, że w postaci naprzemiennej. Niektóre leki mogą przeistoczyć momentalnie ciężką depresję w równie ciężką manię, a więc w stan wprost przeciwny. Nie będziemy tu omawiali hipotez neurochemicznych, które wypowiadano w związku z tymi spostrzeżeniami klinicznymi. Hipotezy te w sposób zdecydowany przesuwają sedno zagadnienia w dziedzinę chemii mózgu, która wcześniej czy później rozwiąże zagadkę cyklofrenii. [patrz też: olej lniany, olej makadamia, olej moringa, olej palmowy, wkładki sfp ]

Comments Off

« Previous Entries