olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Posts Tagged ‘olej makadamia’

Percepcja.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

„Przekrój” strumienia świadomości da się przedstawić na podobieństwo pola widzenia wzrokowego. W danej chwili ostro myślę tylko o jednym przedmiocie, wszystko jedno, czy jest to jakby punkt, czy jakby pewna strukturalna całość. Kiedy nasza uwaga jest zaprzątnięta tym jednym przedmiotem, doznajemy w tym samym czasie wielu innych odczuć. Moją uwagę zaprząta wątek myślowy, który snuję, ale w tej samej chwili doznaję ucisku ze strony krzesła, na którym siedzę, do moich uszu dochodzą dźwięki odległych rozmów, doznaję budzącego się głodu. Wszystkie te uboczne doznania, na które w danej chwili nie zwraca się ostro moja jednokierunkowa uwaga, określa się nazwą percepcji. Doznania te są liczne i składają się na pole widzenia wewnętrznego, na tło aktualnych przeżyć, spośród których każdej chwili uwagą naszą możemy wyosobnić dowolny punkt. Punkt ten stanie się z kolei ostro przeżywanym świadomym przeżyciem. Od śledzonego uważnie wątku myślowego mogę uwagę moją oderwać i zwrócić na którąkolwiek z przytoczonych powyżej percepcji, np. zainteresuje mnie treść słyszanej z daleka rozmowy. Może się to stać dowolnie, ale może mi to też być narzucone. Jeżeli któraś z percepcji składającej się na tło pola widzenia osiągnie duże natężenie, może ona uwagę przyciągnąć ku sobie i stać się przedmiotem ostrego widzenia. Percepcja (postrzeżenie) staje się w ten sposób apercepcją (spostrzeżenie). O ile nie ma tego rodzaju rozpraszających uwagę ubocznych percepcji, potrafimy wytrwale i dowolnie śledzić świadomie jeden przedmiot poznania. Apercepcja nasza trwa wówczas dość długo i tworzy w czasie uporządkowane pasmo, wątek. Ta jednolitość wątku apercepcyjnego nie jest nieodzownym warunkiem prawidłowego przebiegu strumienia świadomości. [hasła pokrewne: olej lniany, olej makadamia, olej moringa, olej palmowy]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej makadamia’

Percepcja.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Wiadomo, że dorosłe krowy i owce w ogóle nie sypiają, podobnie jak świnka morska, która jeżeli sypia to najwyżej 2-3 min. U niektórych delfinów sen nie trwa prawdopodobnie dłużej jak ok. 30 sek. Także zając, nawet ułaskawiony, nie sypia naraz dłużej jak parę sekund. W ogóle dziko żyjące ssaki sypiają znacznie krócej niż człowiek, który przesypia jedną trzecią swego życia. Na ogól wśród publiczności panują przesadne wyobrażenia o szkodliwości krótkotrwałego i pożyteczności długotrwałego snu.
Już w prawidłowych warunkach świadomość, jak widzieliśmy, podlega pewnym wahaniom zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Wahania ilościowe po- legają na zmianach natężenia (intensivitas). Tak jak światło, może i świadomość być nadmiernie wysycona. Gdy jesteśmy wypoczęci lub szczególnie ożywieni, mówimy o “jasności umysłu”, mając wówczas na myśli zwiększone natężenie owego światła świadomości. Niektóre używki jakby wzmagały świadomość, np. kofeina, alkohol w małych dawkach, psychedryna, perwityna itd. Natężenie świadomości spada fizjologicznie, gdy nam się chce spać, gdy jesteśmy przemęczeni, pod wpływem środków nasennych itd. Zarówno w warunkach prawidłowych, jak i chorobowych do zmian ilościowych zawsze dołączają się w pewnym stopniu i zmiany jakościowe. Wówczas świadomość – nadal porównując ją ze światłem – zatraca swoją jasność, przejrzystość, czystość, “klarowność”, ulega zmąceniu, przyćmieniu i jeszcze głębszym przemianom. W opisie poniższym na razie abstrahujemy od tego jakościowego składnika, który opiszemy później. W warunkach patologicznych ogromną rolę odgrywają. Zmiany ilościowe świadomości. Wspomniane powyżej wzmożenie natężenia świadomości nie odgrywa w praktyce większej roli. Głównie zajmuje nas osłabienie jej intensywności. Zachodzą tu dwie możliwości. Mianowicie pod wpływem czynników patologicznych. Wysycenie świadomości może ulec zmniejszeniu różnego stopnia. Rozróżniamy mianowicie następujące stany: senność (oczywiście chorobliwa), czyli somnolentia, stan podobny do fizjologicznej senności, występujący pod wpływem rozmaitych czynników etiologicznych, zakaźnych, toksycznych, grubych zmian organicznych mózgowia itd. Chory musi używać pewnego wysiłku woli, aby nie usnąć. Także zewnętrznymi bodźcami można chorego utrzymać przy przytomności. Na oznaczenie tego stanu używa się niekiedy nazwy ospałość. Zdaje się to być synonimem senności. [patrz też: olej lniany, olej makadamia, olej moringa, olej palmowy]

Comments Off

« Previous Entries