Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Odczyny obronne i napastnicze wywoluje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odczyny obronne i napastnicze wywołuje się przez drażnienie przedniego podwzgórza. Można je jednak wywołać i z innych okolic, co prawda silniejszymi i dłużej trwającymi podnietami. Zna- mienną jest rzeczą, że nawet naj silniejszy odczyn ustępuje błyskawicznie z chwilą przerwania podniety elektrycznej i kot zachowuje się jakby nigdy nic nie zaszło. Tylko po szczególnie silnych wyładowaniach afektywnych (jeśli rzeczywiście chodzi tu o afekt, a nie tylko o wyładowanie ruchowe) widuje się przez pewien czas wzmo- żoną drażliwość kota. Bardziej ku tyłowi od ośrodka odczynów obronnych leży miejsce, którego podraż- nienie wywołuje pęd do gryzienia i żarcia. Zwierzę pije wówczas chciwie mleko lub zżera mięso, a nawet usiłuje czynić to z przedmiotami niejadalnymi, np. z kluczem lub laską. Odczyn ten występuje po dłuższym okresie utajenia niż odczyny obronne. Ponieważ wyraża się on częstokroć łapczywym piciem mleka, Hess przypuszcza, że dochodzi on do głosu wskutek wywołania uczucia pragnienia. Nie tylko więc. pod- korowy mechanizm ruchowy wyzwalamy tą drogą, ale i psychiczny składnik całoś- ciowego zespołu. Za udziałem sensorium w tym zespole przemawia okoliczność, że zwierzę orientuje się według wskazówek wzrokowych. Wiemy zresztą, że do odży- wiania się kora mózgowa w ogóle nie jest potrzebna, jeśli zwierzęciu odkorowa- nemu jedzenie podsunie się pod nozdrza. Jeszcze bardziej ku tyłowi podwzgórza znajdują się ośrodki, których podrażnie- nie sprowadza niepokój ruchowy zwierzęcia, a nawet. niepowstrzymany pęd do ucieczki, jak gdyby chodziło o lęk. Taki sam wynik uzyskano z drażnienia istoty szarej okolicy tectum lub praetectum. Jeżeli ośrodek ten drażnimy wieloktronie lub kilka razy, ale silniejszymi podnietami, to odczyny zwierzęcia słabną, staje się ono senne lub nawet nieraz usypia. Kontrast niepokoju ruchowego i senności jest tu tak uderzający, że Hess dopatruje się w tym zjawisku analogii ze znanym z fizjologfi narządu wzrokowego zjawiskiem ujemnego powidoku. W tym przypadku trudno zaprzeczyć, że w grze jest sensorium zwierzęcia, ulegające uśpieniu. Przeciwstawny temu stanowi niepokój ruchowybyłby natury psychoruchowej. [więcej w: , olejek arganowy do włosów, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Odczyny obronne i napastnicze wywoluje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W podwzgórzu mogą się tworzyć pewne procesy psychiczne, albo też mieści się tu aparat regulujący sprawność czynności psychicznych, związanych z innymi ośrod- kami, głównie korowymi (Opalski). Spiegel i Wycis drażnili prądem elektrycznym – na wzór doświadczeń Hessa – ośrodki wzgórza, wywołując odczyny psychoruchowe o cechach zespołów ruchowo-wegetatywnych. Metoda ta, dokonywana na ludziach przy sposobności talamotomii, otwiera możliwości bezpośredniego badania czynnoser jąder podkorowych u człowieka, szczególnie jeśli chodzi o czynności psychiczne. Badania ostatnich lat doprowadziły do wykrycia trzech ośrodków, od których zależy sprawne funkcjonowanie snu i czuwania: 1. Ośrodek snu i czuwania w przyśrodkowej części wzgórza. Ośrodek ten reguluje rytmikę snu i czuwania, która jest uwarunkowana endogennie, jednakże zależna wybitnie od bezliku czynników zewnętrznych. Ośrodek ten Jest identyczny z odkrytym przez Hessa, na dnie III komory leżącym ośrodkiem, którego podraż- nienie prowadzi do snu fizjologicznego. 2. Układ rozbudzeniowy (reticula alerting system, Wecksystem). Na istnienie tego układu rzuciły światło spostrzeżenia nad ciężkimi zaburzeniami snu w przebiegu procesów zapalnych w obrębie śródmózgowia i międzymózgowia (ence- phalitis lethargica Economo). Bremer wykazał, że przecięcie śródmózgowia powoduje trwały stan jakby snu, który raczej da się utożsamić z omdleniem. Magoun dowiódł, że stal ten można u zwierzęcia wywołać, oszczędzając wielkie wstępujące drogi ner- wowe i zwoje, a ograniczając przecięcie tylko do tej części śródmózgowia, która należy do tzw. formatio reticularis. W elektroencefalogramie pojawia się wówczas obraz typowy dla snu, który można przemienić częściowo w obraz typowy dla stanu czu- wania drażniąc głowową część przecięcia. Dalsze badania doprowadziły do stwier- dzenia, że formatio reticulalis pnia mózgowego i międzymózgowia jest podłożem układu, którego drażnienie prądem elektrycznym powoduje rozbudzenie śpiącego zwierzęcia. Działanie większości środków narkotycznych polega na porażeniu tegoż właśnie układu. To samo dotyczy działania chloropromazyny, podczas gdy rezerpina działa raczej na lobus limbicus, o którym na podstawie badań neurofizjologicznych i klinicznych sądzi się (Lech ner 1959), że pełni centralną rolę czynnościowego węzła zwłaszcza dla życia afektywnego. Wynika to między innymi ze spostrzeżeń, poczy- nionych na osobach, poddawanych operacjom neurochirurgicznym. Pewien wpływ na uczuciowość posiada również regio hippocampi. [podobne: , olejek cbd, olejek arganowy do włosów, odżywki do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries