olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Stan maniakalny

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Szczególnie częste są powikłania cyklofrenii, zarówno w okresie chorobowym, jak i w okresach bezobjawowych, rozmaitymi zespołami psychonerwicowymi, wśród których histeria stoi na pierwszym miejscu. Melancholicy często przejawiają objawy neurasteniczne i rozliczne organozy. Natręctwa myślowe są częstym objawem w przebiegu melancholii do tego stopnia, że można czasem myśleć o mieszanym zespole depresyjno-anankastycznym. Dodać tu trzeba, że powikłania epigenetyczne nie są dobrym znakiem rokowniczym. Zdają się one potęgować i przyspieszać przewleczenie się okresów chorobowych. Pojawiają się one szczególnie w ciężkich postaciach cyklofrenii, zwłaszcza tych, które w podeszłym wieku przechodzą w wyraźnie już organiczne otępienie. Przypadek nr 26. Cyclophrenia cum syndromatibus maniacali et depressivo alternantibus. P. T., ur. dnia 7. VII. 1896 r. Obciążenie dziedziczne: babka popełniła samobójstwo w starości, ojciec miewał depresje, brat przeważnie w stanie hipomaniakalnym, lecz okresowo miewa depresje, syn przebywał w Klinice Chorób Psychicznych AMG, a potem w Kocborowie z powodu cyklofrenii (mania z objawami schizofrenizacji). Rozwój chorej w latach dziecięcych prawidłowy, uczyła się dobrze, uzyskała maturę, potem skończyła kurs pszczelniczo-ogrodniczy. Z trojga dzieci żyje dwoje. Miała zawsze dobry charakter; była spokojna, towarzyska, pracowita, małomówna. Przechodziła od 20 r. ż. wielokrotnie stany maniakalne i depresyjne, najczęściej naprzemienne, niektóre fazy depresyjne przebyła w domu, trzykrotnie musiano ją jednak umieścić na oddziale zamkniętym z powodu stanu maniakalnego. Przebywała w Klinice Gdańskiej pięciokrotnie w latach 1946, 1947, 1949, 1951 i 1953. I chora sama, i jej rodzina wiążą wystąpienie psychozy za każdym razem z określonym czynnikiem chorobotwórczym, np. w 20 r. ż. stan maniakalny po przebytej hiszpance, w 32 r. ż. w czasie ciąży itd., najczęściej jednak nie widać bezpośredniego czynnika wyzwalającego. Stan maniakalny we wrześniu 1946 r. zaczął się wzmożoną ruchliwością i gadatliwością, chora stała się nadmiernie pracowita i aktywna, ubierała. się dziwacznie, stała się kłótliwa i niepohamowana. Na oddziale niespokojna, gadatliwa, w nocy zakłócała spokój współchorym, w rozmowie przeskakuje z tematu na temat (gonitwa myśli), wzmożona przerzutność uwagi, słowotok (logorrhoe), wzmożone samopoczucie, chora śpiewa i jest wysoce pretensjonalna, ma wybitnie przyśpieszony tok myślenia, wskutek drażliwości miewa częste zatargi z otoczeniem. Chora ma w pewnym stopniu poczucie choroby psychicznej, lecz nie potrafi się opanować. W pewnej chwili podaje, że w taki sposób jak obecnie choruje już po raz ósmy. U chorej zastosowano leczenie wstrząsami elektrycznymi z bardzo dobrym wynikiem, gdyż już po 6 zabiegach uspokoiła się. Dnia 23. XI. 1946 r. po 6-tygodniowym pobycie chorą zwolniono. [przypisy: olejek arganowy do włosów, olejek do włosów, olejek jojoba ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Stan maniakalny

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Stan bezobjawowy (remisja) trwał blisko rok. W październiku 1947 pojawił się u chorej niepokój wewnętrzny, lęk w okolicy serca, bezsenność, ogólne poczucie choroby. Chora od kilku miesięcy przechodzi climacterium, zresztą bez szczególnie nasilonych dolegliwości. Dnia 16. X. 1947 r. przyjęta została ponownie do kliniki. Stwierdzono tu: nastrój przygnębiony, poczucie choroby psychicznej, zniechęcenie, przeświadczenie, że nikomu nie jest potrzebna, byłoby najlepiej, gdyby to się skończyło, wyolbrzymia hipochondrycznie swoje przypadłości cielesne (upławy, wątroba), skarży się na utrudnienie myślenia i złą pamięć, przedmiotowo stwierdza się upośledzenie skupienia uwagi, utrudnione przypominanie przy zasadniczo dobrym zapamiętywaniu, zwolniony tok myślenia oraz zwolniony napęd psychoruchowy (bradyphrenia, bradykineza). Chora wprawdzie przeczy zamiarom samobójstwa, ale przyznaje, że pragnęłaby umrzeć i, że jest to jedyne wyjście. Najbardziej dolegają jej lęki, zwłaszcza w nocy, gdy spędza czas bezczynnie. Nawiedzają ją wtedy wszystkie złe myśli, nie może ich odpędzić, mają one charakter natrętny. Chora wypowiada urojenia grzeszności, przypisuje sobie różne winy, chwilami płacze i rozpacza, że już wszystko stracone. Po leczeniu wstrząsami elektrycznymi stan depresji szybko minął, tak że chorą dnia 21. XI. 19,47 r. zwolniono. Pełna remisja trwała dokładnie rok, gdyż 25. XI. 1948 r. zgłosiła się do leczenia w przychodni z powodu nasilającego się stanu zdenerwowania. Chora i jej rodzina widzą przyczynę tego zdenerwowania w śmierci brata. Leczenie łagodnymi środkami hamującymi (Magnesium sulfuricum) nie dało wyniku. Podniecenie chorej nasilało się coraz bardziej, aż doprowadziło do ponownego umieszczenia chorej w klinice dnia 3.I. 1949 r. Stwierdzono tutaj zespól maniakalny o obrazie klinicznym takim samym jak za pierwszym pobytem chorej, z tym że podniecenie psychoruchowe było znacznie wybitniejsze. Chora i tym razem na wstrząsy elektryczne reagowała bardzo korzystnie. Dnia 8. II. 1949 r. została zwolniona w stanie zupełnej remisji. W lecie tegoż roku przeszła znowu stan depresyjny, który nie przebiegał jednak tak ciężko, aby zachodziła konieczność leczenia na oddziale zamkniętym. Stan ten trwał kilka miesięcy i ustąpił po leczeniu wstrząsami elektrycznymi, stosowanymi ambulatoryjnie. Od listopada 1950 r. znowu stan maniakalny, z powodu którego chora przebywała w klinice od dnia 9. L do 7. II. 1951 r. następnie stan depresji od maja do lipca 1952 r., leczony ambulatoryjnie wstrząsami kardiazolowymi. Potem znowu stan maniakalny ze szczególnie silnym podnieceniem psychoruchowym. W związku z tym chora przebywała w klinice od 29. V. do 30. VI. 1953 r. I tym razem uzyskano stan bezobjawowy. [podobne: olejek arganowy do włosów, olejek do włosów, olejek jojoba ]

Comments Off

« Previous Entries