Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olejek cbd’

,,Przekrój” strumienia swiadomosci da sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

„Przekrój” strumienia świadomości da się przedstawić na podobieństwo pola widzenia wzrokowego. W danej chwili ostro myślę tylko o jednym przedmiocie, wszystko jedno, czy jest to jakby punkt, czy jakby pewna strukturalna całość. Kiedy nasza uwaga jest zaprzątnięta tym jednym przedmiotem, doznajemy w tym samym czasie wielu innych odczuć. Moją uwagę zaprząta wątek myślowy, który snuję. Ale, w tej samej chwili doznaję ucisku ze strony krzesła, na którym siedzę, do moich uszu dochodzą dźwięki odległych rozmów, doznaję budzącego się głodu. Wszystkie te uboczne doznania, na które w danej chwili nie zwraca się ostro moja jednokie- runkowa uwaga, określa się nazwą percepcji. Doznania te są liczne i składają się na pole widzenia wewnętrznego, na tło aktualnych przeżyć, spośród których każdej chwili uwagą naszą możemy wyosobnić dowolny punkt. Punkt ten stanie się z kolei ostro przeżywanym świadomym przeżyciem. Od śledzonego uważnie wątku myślowego mogę uwagę moją oderwać i zwrócić na którąkolwiek z przytoczonych powyżej percepcji, np. zainteresuje mnie treść słyszanej z daleka rozmowy. Może się to stać dowolnie, ale może mi to też być narzucone. Jeżeli któraś z percepcji składającej się na tło pola widzenia osiągnie duże natę- żenie, może ona uwagę przyciągnąć ku sobie i stać się przedmiotem ostrego widzenia. Percepcja (postrzeżenie) staje się w ten sposób apercepcją (spostrzeżenie). O ile nie ma tego rodzaju rozpraszających uwagę ubocznych percepcji, potrafimy wytrwale i dowolnie śledzić świadomie jeden przedmiot poznania. Apercepcja nasza trwa wów- czas dość długo i tworzy w czasie uporządkowane pasmo, wątek. Ta jednolitość wątku apercepcyjnego nie jest nieodzownym warunkiem prawid- łowego przebiegu strumienia świadomości. [hasła pokrewne: , olejek cbd, powiększanie piersi, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek cbd’

,,Przekrój” strumienia swiadomosci da sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W podwzgórzu mogą się tworzyć pewne procesy psychiczne, albo też mieści się tu aparat regulujący sprawność czynności psychicznych, związanych z innymi ośrod- kami, głównie korowymi (Opalski). Spiegel i Wycis drażnili prądem elektrycznym – na wzór doświadczeń Hessa – ośrodki wzgórza, wywołując odczyny psychoruchowe o cechach zespołów ruchowo-wegetatywnych. Metoda ta, dokonywana na ludziach przy sposobności talamotomii, otwiera możliwości bezpośredniego badania czynnoser jąder podkorowych u człowieka, szczególnie jeśli chodzi o czynności psychiczne. Badania ostatnich lat doprowadziły do wykrycia trzech ośrodków, od których zależy sprawne funkcjonowanie snu i czuwania: 1. Ośrodek snu i czuwania w przyśrodkowej części wzgórza. Ośrodek ten reguluje rytmikę snu i czuwania, która jest uwarunkowana endogennie, jednakże zależna wybitnie od bezliku czynników zewnętrznych. Ośrodek ten Jest identyczny z odkrytym przez Hessa, na dnie III komory leżącym ośrodkiem, którego podraż- nienie prowadzi do snu fizjologicznego. 2. Układ rozbudzeniowy (reticula alerting system, Wecksystem). Na istnienie tego układu rzuciły światło spostrzeżenia nad ciężkimi zaburzeniami snu w przebiegu procesów zapalnych w obrębie śródmózgowia i międzymózgowia (ence- phalitis lethargica Economo). Bremer wykazał, że przecięcie śródmózgowia powoduje trwały stan jakby snu, który raczej da się utożsamić z omdleniem. Magoun dowiódł, że stal ten można u zwierzęcia wywołać, oszczędzając wielkie wstępujące drogi ner- wowe i zwoje, a ograniczając przecięcie tylko do tej części śródmózgowia, która należy do tzw. formatio reticularis. W elektroencefalogramie pojawia się wówczas obraz typowy dla snu, który można przemienić częściowo w obraz typowy dla stanu czu- wania drażniąc głowową część przecięcia. Dalsze badania doprowadziły do stwier- dzenia, że formatio reticulalis pnia mózgowego i międzymózgowia jest podłożem układu, którego drażnienie prądem elektrycznym powoduje rozbudzenie śpiącego zwierzęcia. Działanie większości środków narkotycznych polega na porażeniu tegoż właśnie układu. To samo dotyczy działania chloropromazyny, podczas gdy rezerpina działa raczej na lobus limbicus, o którym na podstawie badań neurofizjologicznych i klinicznych sądzi się (Lech ner 1959), że pełni centralną rolę czynnościowego węzła zwłaszcza dla życia afektywnego. Wynika to między innymi ze spostrzeżeń, poczy- nionych na osobach, poddawanych operacjom neurochirurgicznym. Pewien wpływ na uczuciowość posiada również regio hippocampi. [podobne: , olejek cbd, olejek arganowy do włosów, odżywki do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries