Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Stwierdzono np., ze niektóre z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stwierdzono np., że niektóre z tych czynności można wywołać łatwiej u zwierzęcia znarkotyzowanego niż na jawie, z czego wynika, że zewnątrz- pochodne podniety i skojarzenia wpływają raczej hamująco na czynności niższych poziomów organizacyjnych. Także u kotów, pozbawionych kory mózgowej łatwiej niż u innych wywołać niektóre odczyny, w czym leży dowód doświadczalny hamu- jącego działania kory. Wywołany prądem elektrycznym wybuch wściekłości u kota wykazuje wszystkie przejawy zewnętrzne tego afektu, a więc kot prycha, charcze, włosy na jego grzbiecie jeżą się, uszy kładą się ku tyłowi, źrenice rozszerzają się itd. Cały ten zespół ruchowy wygląda tak, jakby chodziło o postrasrenie wroga, którego naprawdę nie ma. Jeżeli podrażnienie trwa dłużej lub podnieta zostanie wzmóc- niona, to kot staje się napastliwy: rzuca się na kogokolwiek lub uderza go ze zwykłą zręcznością swoją łapką. Przy silnym pobudzeniu dochodzi niekiedy do oddania kału i moczu. Zastanawiające jest, że w prawidłowych warunkach, -np. przy spotkaniu kota z psem, zewnętrzne podniety wzrokowe czy inne muszą doznać przeróbki w ko- rze mózgowej, aby przyszło do pobudzenia zespołu czynności wegetatywnych, ru- chowych i psychicznych. Tutaj ta droga poprzez korę nie jest potrzebna, jeżeli odczyny te można wywołać – i to jeszcze łatwiej – u zwierząt pozbawionych kory mózgowej przez bezpośrednie drażnienie ośrodków podwzgórza. Godzien podkreślenia jest fakt, że przy bezpośrednim podrażnieniu podwzgórza, zupełnie jak w fizjologicznych warunkach, popęd napastniczy może nagle prze- dzierzgnąć się w pęd do ucieczki tak jak gdyby obie te dążności, służące wszak instynktowi samozachowawczemu współzawodniczyły ze sobą. Ma to ogromne zna- czenie dla psychofizjologii i dla psychopatologii. [hasła pokrewne: , protetyka, olejek do włosów, witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Stwierdzono np., ze niektóre z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólnie biorąc, jakościowe zaburzenia świadomości poznajemy u cho- rego po upośledzeniu bystrości spostrzeżeń, wzmożeniu przerzutności uwagi, osłabieniu zdolności przypominania i zapamiętywania oraz po dezorientacji w kilku lub we wszystkich kierunkach. Zawsze cierpi też sprawność umysłowa: myślenie zatraca swoją jasność, zanika krytycyzm, tok myślenia ulega zwol- nieniu, myśl okazuje skłonność do perseweracji i niezdolność do refleksji. Zaw- sze też pole świadomości doznaje znacznego zwężenia. U wielu chorych poznać zajęcie sensorium albo po uporczywej bezsenności (insomnia, agrypnia), albo, przeciwnie – po stanie senności lub przedsenności (praesomnolentia).
ZMIANY SWIADOMOSCI TYPU MAJACZENIOWEGO Chodzi tu o jakościowe zmiany świadomości, występujące w psychozie okreś- lanej nazwą majaczenia, czyli bredzenia (delirium). Nazwa łacińska delirium wywodzi się etymologicznie z wyrazu lira – brózda. Stąd delirare oznacza wy- boczenie z brózdy przyoraniu. Porównawcze to określenie oznaczało dawniej stan wytrącenia z równowagi umysłowej, czyli obłąkanie. Rzeczownik delirus – obłąkany. W języku francuskim dir oznacza urojenie, również obłęd; istnieje tam jednak również termin delirium, używany w tym samym znaczeniu co w naszej terminologii. Wyobrażamy sobie, że w psychozach tego typu świado- mość jest jakby zamącona, zmętniała, nieczysta, nieprzejrzysta. Dzięki tym przenośniom uzmysławiamy sobie przeżycia chorego. W majaczeniu zaznacza się zawsze, czasem mniej, czasem bardziej wyraźnie, zanik orientacji w czasie, przestrzeni, sytuacji własnej i w otoczeniu. Natomiast chory personalia swoje określa prawidłowo, nie jest więc zdezorientowany we własnej osobowości. Bardzo częste jest tu podniecenie afektywne, najczęściej lęk i niepokój ru- chowy. Chory bywa w nastroju euforycznym lub dysforycznym. Zmąceniu .świadomości typu majaczeniowego towarzyszą omamy, najczęściej wzrokowe, ale także i słuchowe, czuciowo-ustrojowe, węchowe i smakowe. Wskutek obni- żonego krytycyzmu chory podlega też złudzeniom (iluzjom), zapoznając otaczające go osoby i przedmioty. W związku z tymi zaburzeniami spostrzega- nia pojawiają się urojenia treści logicznie nie usystematyzowanej. Majacze- niowe stany zamącenia świadomości występują z zasady epizodycznie, ostro, jako powikłanie chorób ogólnych lub mózgowych rozmaitej etiologii. Najczęś- .ciej chodzi tu o sprawy gorączkowe w ogóle, szczególnie o zakażenia. [hasła pokrewne: , olejek do włosów, indywidualne kalendarze trójdzielne, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off

« Previous Entries