Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Dzieki osiagnieciom ostatniej doby leczenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dzięki osiągnięciom ostatniej doby leczenie stanów depresji endogennej stoi coraz wyżej. Liczba leków narosła i narasta, wybór między nimi wymaga znajomości diagnostyki w szczególnym stopniu. Upraszczając zawiłą rzeczywistość kliniczną, można podzielić przypadki depresji na przebiegające z pobudzeniem, niepokojem, lękiem i bezsennością oraz na typy, w których przeważa apatia, zanik energii i sa- morzutności. W tej drugiej grupie można stosować czyste przetwory tymoleptyczne, jak imipramina albo nialamid. W przypadkach pierwszej grupy pobudzające wła- ściwości tofranilu mogą w pierwszej fazie leczenia raczej zwiększyć niepokój, lęk i bezsenność. Dlatego dodaje się do tofranilu inny lek o własnościach sedatywnych i nasennych, np. Iewomeprornazynę (nozinan). Jest też kombinacja chemiczna tofra- nflu z nozinanem surmontil firmy Specia. Pod względem szybkości efektu i wła- sności przeciwlękowych (anxiolysis) najbardziej się dzisiaj ceni amitryptylinę, która jest w sprzedaży pod różnymi nazwami (laroxyl, elavil, tryptizol, saroten, czeski prothiaden). Podmiotowa tolerancja tej grupy leków i ich nikła toksyczność sprawiają, że coraz więcej chorych przerywa sobie zbliżający się nawrót depresji jednym z nich. W warunkach oddziału zamkniętego zaczynamy w ciężkich stanach od sejsmoterapii, aby po kilku zabiegach przejść na dawki podtrzymujące amitry- ptyliny. Jeżeli wstrząsy elektryczne są przeciwwskazane, rozpoczynamy od amitryp- tyliny, która czasem już nazajutrz lub po paru dniach przełamuje niepokój i po- prawia samopoczucie. Wstrząsy elektryczne pozwalają jednak uniknąć większych dawek leków tymoleptycznych, niezbędnych przy zapocgątkowaniu leczenia psyche- farmakologicznego. [więcej w: , prawo medyczne, surówki bawełniane, logopeda warszawa ]

Comments Off