Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Wplyw pór roku. Depresje, zarówno jednorazowe,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wpływ pór roku. Depresje, zarówno jednorazowe, jak i powrotne mają skłon- ność do występowania na wiosnę i w jesieni. Natomiast fazy maniakalne w przy- padkach naprzemiennych pojawiają się raczej w lecie. Jednakże depresje w przy- padkach naprzemiennych nie zdradzają związku z jakąkolwiek porą roku. Szcze- gólnie przypadki lekkie ze skłonnością do częstych, np. corocznych nawrotów, wy- kazują pewną zależność od pór roku. Rola czynników egzogennych. Tylko w 1/4 wszystkich depresji i w 1/4 wszystkich manii udaje się stwierdzić jakąś okoliczność wyzwalającą. Okoliczność ta w 50% jest natury psychogennej, w 30-35% natury somatogennej, a w 15-20% natury sprzężonej psychośomatogennej. Nie znamy jakichś szczególnych momentów zdolnych wyzwolić tylko depresję lub tylko manię. Pewien odsetek chorych zdaje się reagować zawsze na taki sam czynnik egzogenny typową dla nich depresją lub manią. Czas trwania jednej fazy zarówno dla depresji, jak i dla manii, waha się między 1 tygodniem a przeszło 20 latami. Około 90% wszystkich okresów koń- czy się do roku. Jeżeli w przypadkach naprzemiennych jedna faza przechodzi w drugą bez remisji, to taki kombinowany okres może trwać bardzo długo. Im więcej prze- bytych okresów, tym dłużej przeciętnie trwa każda faza: przy depresjach powrotnych od pierwszej do czwartej fazy przybytek ten wzrasta z 8 do 16 miesięcy, w przy- padkach naprzemiennych między pierwszym i piątym okresem przybytek ten pod- nosi się z 10 do 20 miesięcy. Od czego zależy ponad przeciętna długoś faz? Przedłużenie czasu trwania spotykamy: 1) u chorych, gdy przekroczą 50 rok. Dotyczy to wszystkich postaci cyklofrenii; 2) u chorych z pozytywnym obciążeniem dziedzicznym; 3) gdy zachodzi powikłanie z zespołami nerwicowymi; 4) gdy zachodzi powikłanie z chorobą cielesną włącznie z organicznym procesem mózgowym; 5) przy powikłaniu obrazu klinicznego rysami schizofrenicznymi. Czynniki wymienione w punktach 2- 5 zdają się wpływać przedłużająco tylko w przypadkach depresji jednorazowych i powrotnych. Wpływu tego nie wykazano w przypadkach nap rzemiennych. [przypisy: , Stomatolog Kraków, odżywka do włosów, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Wplyw pór roku. Depresje, zarówno jednorazowe,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Od czego zależy przyrost czasu trwania okresów? Przyrost ten nie zawsze się stwierdza, mianowicie druga, trzecia i czwarta faza w stosunku do poprzedzającej przedłuża, się w 50% przypadków, staje się krótsza w 30% przypad- ków, pozostaje równie długa w 20% przypadków. Przedłużenie to ma miejsce wów- czas, gdy przypada na wiek po 50 r. ż. Tylko wiek zdaje się więc odgrywać rolę. W wieku przed 50 rokiem nie da się określić, czy następne posuwy będą dłuższe, czy krótsze. Czas trwania okresów bezobjawowych. Waha się on w szerokich granicach między 1 tygodniem a ponad 30 lat. W przypadkach naprzemiennych re- misje bywają krótsze niż w depresjach powrotnych. Dotyczy to okresów bezobja- wowych między pierwszym a czwartym. Prawdopodobieństwo nawrotu jest więc większe w przypadkach naprzemiennych. Natomiast począwszy od piątej remisji czas jej trwania jest jednakowo długi w obydwóch postaciach choroby. W obydwóch postaciach cyklofrenii pierwsza remisja trwa przeciętnie naj dłużej. Następne re- misje trwają coraz krócej: w depresjach powrotnych zjawisko to jest wyraźne i stałe, w postaciach naprzemiennych regularność tego zjawiska jest wątpliwa, Druga remisja w 50% przypadków trwa krócej niż pierwsza, w 30% dłużej, w 15% jest jednakowo długa. Remisja od trzeciej do szóstej nie wykazuje w stosunku do po- przedzającej skrócenia czasu trwania częściej niż przedłużenia. Nieprzeciętnie krótkicj okresów remisji należy oczekiwać: 1) jeśli chory ma ponad 50 lat. Dotyczy to zarówno depresji okresowych, jak i po- staci naprzemiennych; 2) przy powikłaniu depresji okresowej psychopatią, nerwicą lub niedorozwojem umysłowym. Powikłania te zdają się nie odgrywać roli w postaci naprzemiennej. Obciążenie dziedziczne nie wywiera tego wpływu skracającego czas trwania re- misji, i to bez względu na postać cyklofrenii. [więcej w: , balsam do włosów, Stomatolog Kraków, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries