Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Fantazje psychoana- lityczne postawic tu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fantazje psychoana- lityczne postawić tu trzeba chyba na pierwszym miejscu. Wbrew tym apriorycznym absurdom trzeba sobie postanowić trzymać się ściśle tylko doświadczenia, opisywać spostrzegane zjawiska i szukać dla nich naukowych sposobów wytłumaczenia. Przede wszystkim stwierdzić trzeba, że sfera ta istnieje. Niektórzy bowiem badacze, zrażeni niedorzecznościami snutymi na temat podświadomości, starają się zaprzeczyć samemu jej istnieniu. Nie mają oni słuszności. Można im zarzucić, że wylewają dziecko wraz z kąpielą. Zjawiska podświadomości każdy z nas dobrze zna. Postanawiam obudzi c się o godz. 5 rano i oto budzę się z naj twardszego snu punktualnie o godz. 5. Żaden świadomy wysiłek nie jest do tego potrzebny. Podświadomie liczę upływający czas. Odbywa się to automatycznie. Jeżeli przyjrzymy się w introspekcji czynnościom mowy, to zauważymy, że mówienie odbywa się w głównej mierze automatycznie. Można to łatwo zauważyć, gdy posługujemy się językiem niedostatecznie opanowa- nym. Wysiłkiem uwagi wydobywamy wówczas słabo utrwalone w pamięci słówka, dobieramy z trudem formy gramatyczne, zastanawiamy się nad akcentem, nad sen- sem zwrotów, nad logiką. naszych słów. W miarę opanowywania trudności języko- wych wszystkie te czynności automatyzują się. Uwagę jesteśmy w stanie skupiać . w coraz wyższym stopniu głównie na wątku myślowym. Przy całkowitym opano- waniu języka w ogóle nie myślimy o tej szacie słownej. Snujemy świadorriie myśl, a forma językowa tworzy się sama przez się. W pewnych przypadkach można zauważyć, że świadomy wysiłek uwagi raczej tym podświadomym automatyzmom przeszkadza niż pomaga. Wyuczone na pamięć teksty najsprawniej wypowiadamy, gdy puścimy wodze czynnościom zautomatyzo-. warrym. Najlepszym przykładem jest “klepanie” pacierzy, które odbywa się bez- myślnie, tj. bez udziału świadomości. Uwaga może w tym samym czasie być zaprząt- nięta odległymi od tych czynności przedmiotami. Jeżeli zautomatyzowany tekst, np. wiersz, próbujemy odtworzyć śledząc go świadomie uwagą, to możemy utknąć. Wypowiemy go łatwiej, gdy czynimy to mechanicznie, automatycznie. Automatyzmy psychiczne, rozgrywające się w podświadomości, są dziedziną olbrzymiej rozleg- Iości. One warunkują wspaniałą sprawność ludzkiego umysłu, one to leżą u podstaw twórczości artystycznej, bez nich nie do pomyślenienią byłaby twórczość naukowa i cywilizacyjna. [podobne: , bielizna damska sklep internetowy, stomatologia Kraków, odżywki do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Fantazje psychoana- lityczne postawic tu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spostrzeżenie, które zawiera przekonanie umiejscawiające dany przedmiot w poprzednim czasie, nazywamy rozpoznaniem przedmiotu. Szczegóły tego procesu, warunki jego sprawności, a zwłaszcza zachodzące tutaj odchylenia od normy, wszystko to będzie przedmiotem osobnych rozważań w dalszym ciągu. Tutaj warto tylko zwrócić uwagę na fakt, że większość wymienionych ele- mentów tego procesu rozgrywa się pod progiem świadomości. Tylko właśnie dzięki owemu “przekonaniu umiejscawiającemu w poprzednim czasie” utożsamia się, to co aktualnie jest w naszym strumieniu świadomości, z tym, co kiedyś było. Dlatego już w warunkach prawidłowych bywają rozmaite stopnie pewności tych przekonań albo nawet przypomnienia bywają mylne. W psychopatologii, jak zobaczymy, “przeko- nania umiejscawiające w poprzednim czasie” które stanowią podstawowy składnik przypomnienia i rozpoznania, mogą się oderwać od podstaw rzeczywistości i chodzić samopas, wprowadzając chorego w błąd, jako objaw błędnych wspomnień, tzw. z francuska deja vu, deja vecu. Z analizy tych wszystkich zjawisk widzimy więc, że to, co najistotniejsze w pro- cesie pamięciowym, a więc sam sposób zapadnięcia Świadomego przeżycia pod próg świadomości, istota zjawiska trwania śladu pamięciowego i wreszcie proceder jego ponownego uświadomienia – rozgrywa się w dziedzinie podświadomych automatyz- mów, a więc z dala od strumienia świadomości. Przechowywane pod progiem świa- domości dane pamięciowe były bez reszty w swoim czasie zjawiskami świadomymi, a te z kolei powstały z oddziaływania środowiska, jako odzwierciedlenia otaczającej nasz przedmiot rzeczywistości. Dlatego można powiedzieć, że sensorium jest zacząt- kiem pamięci i odwrotnie, że pamięć jest dalszym ciągiem strumienia świadomości. Świadomość przeistacza się więc w pamięć, a pamięć z kolei może się przeistoczyć w świadomość. Ma to pewne znaczenie teoretyczne w rozważaniach nad tzw. proble- mem psychofizycznym, tzn. nad stosunkiem psychiki do procesów somatycznych. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, stomatologia Kraków, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

« Previous Entries