olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Zmiany świadomości typu splątaniowego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Każda z osobowości przechowuje bowiem dobrze swoje własne wspomnienia i każdej chwili można je wydobyć na jaw. Na przykład w następnym stanie pomrocznym mogą ożyć wspomnienia z poprzedniego. Wspomnienia w stanie prawidłowym z okresu zamroczenia mogą się wyjątkowo zachować jako fragmentaryczne; mgliste, nibysenne, luźne obrazy, związane podmiotowo z tą samą własną jaźnią. Wszelkie inne twierdzenia na temat tzw. niesłusznie “rozszczepienia jaźni” są zaczerpnięte z fantazji, często z przekoloryzowanych opowiadań osób histerycznych. Ocalałe z niepamięci wyspy wspomnieniowe pozostawiają chorego często w niepewności, czy to było naprawdę, czy też się tylko śniło. Chory w stanie pomrocznym robi też nierzadko wrażenie ospałego, sennego, jakby rozmarzonego lub zagubionego. Osobowość rozszczepienna zdaje się więc mieć jakby inną, w innej płaszczyźnie położoną świadomość – podobnie jak to się dzieje we śnie – i w tym znaczeniu mówimy o jej jakościowym zaburzeniu. Jasne stany pomroczne są tylko szczególnym przypadkiem przełączenia świadomości na rozszczepienną osobowość. Między nimi a resztą zaburzeń tego typu są przejścia. Jasne stany pomroczne obrazują najwyraźniej odrębność tej grupy jakościowych zaburzeń świadomości od stanów przebiegających z majaczeniowym jej zamąceniem.
Zaburzenie świadomości typu splątaniowego, czyli amentywnego (amentia) najtrudniej jest opisać. Chory, który przebył majaczenie, może z tego stanu zachować dość wyraźne wspomnienia i opisać nam je. Również zachowane wyjątkowo wyspy pamięciowe z okresu zamroczenia mogą nam w przybliżeniu ułatwić zrozumienie przeżyć chorego w takim stanie. Natomiast amencja pozostawia absolutną niepamięć, a jeżeli zdarzają się urywkowe wspomnienia z czasu psychozy, to zdają się one pochodzić z chwil, gdy głęboko zamącone sensorium doznawało chwilowego przejaśnienia. Nie możemy więc zdać sobie sprawy z istoty podmiotowych przeżyć chorego u szczytu splątania. Widząc jednak jak ruchowo się miota, jak bezradnie się zachowuje, słuchając jego bezładnych wypowiedzi zdradzających rozerwanie związków myślowych (incohaerentia), wyobrażamy sobie, że jego przeżycia są w stanie zupełnego chaosu myślowego, stąd określenia w rodzaju pomieszanie, zamęt, splątanie. [hasła pokrewne: olej lniany, olej makadamia, olej moringa, olej palmowy, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Zmiany świadomości typu splątaniowego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Diagnostyka stanów pomrocznych i ich podział na różne obrazy kliniczne będą dokładniej omówione w części szczegółowej. Tutaj wystarczy podać najważniejsze objawy zamroczenia. Chorzy ci z zasady wykazują mniej lub bardziej ciężkie zaburzenia orientacji w czasie, przestrzeni, otoczeniu i sytuacji, a także zatracają orientację we własnej osobowości. W chwili przeżywania takiego stanu nie mają poczucia choroby. Zwężona ich świadomość nastawia się tylko w jednym bardzo wąskim kierunku, w którym dążą zmieniając urojeniowo własną sytuację. Urojenia bywają różnego typu: wielkościowe, prześladowcze, religijne i in. Działania chorego mają charakter popędowy, impulsywny, czasem wręcz automatyczny. Omamy nie są charakterystyczne dla czystych stanów pomrocznych. Jeżeli występują, to położyć je trzeba na karb stanu majaczeniowego, z którym zamroczenie może tworzyć niekiedy obraz mieszany. Klasycznym pierwowzorem czystego stanu pomrocznego jest zamroczenie jasne. Tutaj przemiana osobowości jest wyraźna, zachowanie zborne, postępowanie jakby celowe i składne. Chory zdolny jest do wykonywania złożonych działań, do podróżowania, do pracy w nowym zawodzie, do czynów przestępczych i zacierania ich śladów itd. Działania te sprzeczne są z dotychczasową sylwetką charakterologiczną i temperamentem osobnika. W pewnych przypadkach osobowość pierwotna i rozszczepienna mogą pojawiać się na przemian (personalitas alternans), przy czym łączność pamięciowa wiąże przeżycia każdej osobowości z osobna. Przypadki te nigdy oczywiście nie przybierają rozmiarów i wyglądu wymyślonego przez bujną wyobraźnię powieściopisarzy i autorów sensacyjnych scenariuszy filmowych. Z zasady podstawowa, zdrowa, prawdziwa osobowość ma prawicową strukturę, druga natomiast, gdy poddać ją fachowemu badaniu, zdradza wiele cech patologicznych. W czasie badania uderzają zaburzenia pamięci. Można stwierdzić znaczne upośledzenie zdolności zapamiętywania. Rozumie się przez się, że zablokowanie dotyczy przede wszystkim zdolności przypominania, niepamięć zaś oznacza nie absolutną, lecz czynnościową lukę. [więcej w: olej lniany, olej makadamia, olej moringa, olej palmowy, surówki bawełniane]

Comments Off

« Previous Entries