Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘trener personalny’

Kazda z osobowosci przechowuje bowiem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Każda z osobowości przechowuje bowiem dobrze swoje własne wspomnienia i każdej chwili można je wydobyć na jaw. Na przykład w następnym stanie pomrocznym mogą ożyć wspomnienia z po- przedniego. Wspomnienia w stanie prawidłowym z okresu zamroczenia mogą się wyjątkowo zachować jako fragmentaryczne; mgliste, nibysenne. luźne obrazy, związane podmiotowo z tą samą własną jaźnią. Wszelkie inne twierdze- nia na temat tzw. niesłusznie “rozszczepienia jaźni” są zaczerpnięte z fantazji, często z przekoloryzowanych opowiadań osób histerycznych. Ocalałe z niepa- mięci wyspy. wspomnieniowe pozostawiają chorego często w niepewności, czy to było naprawdę, czy też się tylko śniło. Chory w stanie pomrocznym robi też nierzadko wrażenie ospałego, sennego, jakby rozmarzonego lub zagubionego. Osobowość rozszczepienna zdaje się więc mieć jakby inną, w innej płaszczyź- nie polożoną świadomość – podobnie jak to się dzieje we śnie – i w tym zna- czeniu mówimy ojej jakościowym zaburzeniu. Jasne stany pomroczne są tylko szczególnym przypadkiem przełączenia świadomości na rozszczepienną osobo- wość. Między nimi a resztą zaburzeń tego typu są przejścia. Jasne stany po- mroczne obrazują najwyraźniej odrębność tej grupy jakościowych zaburzeń świadomości od stanów przebiegających z majaczeniowym jej zamąceniem.
ZMIANY SWIADOMOSCI TYPU SPLĄTANIOWEGO Zaburzenie świadomości typu splątaniowego, czyli amentywnego (amentia) naj trudniej jest opisać. Chory, który przebył ma- jaczenie, może z tego stanu zachować dość wyraźne wspomnienia i opisać nam je. Również zachowane wyjątkowo wyspy pamięciowe z okresu zamroczenia mogą nam w przybliżeniu ułatwić zrozumienie przeżyć chorego w takim stanie. Natomiast amencja pozostawia absolutną niepamięć, a jeżeli zdarzają. się uryw- kowe wspomnienia z czasu psychozy, to zdają się one pochodzić z chwil, gdy głęboko zamącone sensorium doznawało chwilowego przejaśnienia. Nie możemy więc zdać. sobie sprawy z istoty podmiotowych przeżyć chorego u szczytu splą- tania. Widząc jednak jak ruchowo się miota (jactationes), jak bezradnie się zachowuje, słuchając jego bezładnych wypowiedzi zdradzających rozerwanie- związków myślowych (incohaerentia), wyobrażamy sobie, że jego przeżycia są w stanie zupełnego chaosu myślowego, stąd określenia w rodzaju pomiesza- nie, zamęt, splątanie, Verwirrtheitszustand, confusion, sputannost. [hasła pokrewne: , trener personalny, korekcja wzroku, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trener personalny’

Kazda z osobowosci przechowuje bowiem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

E. i M. Bleuler (1943) wyrzekają się wszelkich usiłowań zasadniczego podziału i dążą do dostarczenia możliwie wyczerpującego opisu najczęściej spotykanych ty- pów. Opisy te pogrupowane są według pewnych, zasad klasyfikacyjnych, które są jakby eklektyczne. Jest tu mianowicie sześć grup. I grupa Typy najczęściej rozróżniane w praktyce przez lekarzy: Pobudliwi reagują ostro i przesadnie na podniety zewnętrzne czy to krót- kotrwałymi napadami wściekłości, czy też rozpaczą ze skłonnością do zamachów samobójczych, z lękiem lub ze stanami oslupienia. W czasie napadu brak jest głęb- szej rozwagi. U niektórych dochodzi nawet jakby do zamroczenia. Często nie mogą sobie potem przypomnieć swoich przeżyć. Najczęstszą przyczyną tych odczynów bywa zazdrość i alkohol. Niesfali wyróżniają się nietrwałością czynności uczuciowych i w związku z tym przesadną zależnością woli od chwilowych wpływów zewnętrznych i wewnętrznych. Wielu z nich wchodzi z lekkomyślnością na drogę przestępstwa. Temperament ich może wykazywać całą skalę różnic, od żywej pobudliwości aż do apatii. Żądni ważności są próżni, pragną wydawać się czymś więcej, niż naprawdę. są. Osiągają to ekscentrycznym zachowaniem, natarczywością, przesadą, symulacją, objawami konwersyjnymi, chełpliwością. Podpadają oni pod pojęcie histeroidii, można też widzieć w nich podloże dla pseudotoqui phantastica. Często bije od nich duża sila sugestii, co idzie na rękę ich popędom władczym. Sensytywni są często niepewni siebie. Błahe, wydarzenia odczuwają łatwo jako chęć upokorzenia ich i upośledzenia w ich prawach życiowych, co podrywa ich zaufanie do samych siebie. “Sensytywny charakter” znamionuje się samoświa- domą ambicją przy miękkich, skrupulatnych, delikatnych, uraźliwych cechach oso- bowości, a więc jakby połączeniem cech stenicznych z astenicznymi. Aktywność tych ludzi nie może się rozwinąć wskutek niepewności siebie i hiperkrytycyzmu. Zewnętrzne przeciwności rzadko doprowadzają do wyładowania, natomiast zwięk- szają wewnętrzne napięcia i powodują przesadnie odczuwaną przykrość. Uczuciowo chłodni nie posiadają trwalszej i głębszej więzi afektywnej z otoczeniem. Już jako dzieci zwracaj a uwagę tym, że nie wyróżniają uczuciowo ludzi, którym dużo zawdzięczają i każdej chwili mogą się od nich odwrócić, gdy od kogo innego spodziewają się korzyści. Tak samo niewdzięczni bywają i później. Nie mają oni zmysłu dla tradycji, dla trwałości przyjaźni, dla więzi społecznej, nie przeżywają uczuć wdzięczności, przywiązania, wierności, tęsknoty, nostalgii. W sto- sunkach miłosnych bywają tak samo wyrachowani, niezdolni do poświęcenia lub jakichś trwalszych i głębszych uczuć. [patrz też: , Karmy dla psów, Stomatolog Kraków, trener personalny ]

Comments Off