olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Zwężenie pola świadomości.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Do ilościowych zmian zalicza się też pojęcie zwężenia pola świadomości. Przeważnie zmiany ilościowe sensorium idą w parze ze zwężeniem jego pola, chociaż niekoniecznie na odwrót. O ile wiadomo, bywają stany takie, gdzie tylko pole ulega znacznemu nawet zwężeniu, lecz nie słabnie w wyraźniejszym stopniu natężenie sensorium. Dzieje się to fizjologicznie np. w stanach silnego wzruszenia, w gniewie, w przystępie zazdrości, w stanie strachu lub w szale bojowym. Uwaga skierowana jest wtedy na jeden cel, brzeżne percepcje nie docierają do strumienia świadomości, spostrzega się i śledzi z uwagą tylko jeden przedmiot. Jest tu pewna analogia ze światłem reflektora, który oświetlając wąski wycinek pola widzenia, pozostawia w ciemnościach wszystko inne. Stany te odgrywają rolę w psychiatrii sądowej, np. przy ocenie czynów przestępczych popełnionych w silnym afekcie fizjologicznym. Jeżeli stan taki wystąpi z przyczyn patologicznych (afekt patologiczny), to nierzadko stwierdza się i jakościowe zaburzenia świadomości. Ogólnie mówiąc, wszystkie stany jakościowego zaburzenia świadomości przebiegają zarazem ze zwężeniem jej pola, choć znowu nie na odwrót, gdyż bywają stany zwężenia pola świadomości, bez zamącenia sensorium, np. histeryczne. Rozpoznanie wymaga dużej wprawy. Zwracamy uwagę na zachowanie chorego i jego wypowiedzi, z których wynika, że w danej chwili był on do tego stopnia zaprzątnięty jedną ideą, że wszelkie inne podniety pozostawały pod progiem świadomości, nie dostrzeżone przez chorego. Człowiek w takim stanie może nie reagować na ból, głód, niebezpieczeństwo, może zatracać poczucie swojej sytuacji, orientację w czasie, miejscu i otoczeniu. Cale życie afektywne i cała uwaga ześrodkowuje się do tego stopnia na jednym przedmiocie, że zanika zdolność rozpoznawania znaczenia własnych czynów i kierowania postępowaniem. [więcej w: wkładki sfp, olej lniany, olej makadamia, olej moringa, olej palmowy]

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Zwężenie pola świadomości.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Nawet po wielu okresach maniakalnych lub depresyjnych nie stwierdza się zasadniczo podstawowych objawów zespołu psychoorganicznego. Nie ma więc pierwotnych zaburzeń pamięci, orientacji i sprawności umysłowej w znaczeniu otępienia. Nie ma także mowy o bezkrytycyzmie w okresach remisji, przeciwnie, chorzy często błagają o zapobieżenie nawrotom. W okresach remisji nie stwierdzamy również chorobliwych zaburzeń życia uczuciowego, zarówno w zakresie uczuciowości niższej, jak i wyższej. Nie ma też mowy o chwiejności afektywnej, ani o szczególnej męczliwości, znamiennej dla organicznie chorych. Łączność afektywna i intelektualna są bez zarzutu.
Dane historyczne. Pojęcie melancholii na oznaczenie depresji znajduje się w pismach Hipokratesa jako wyraz jego poglądów humoralnych. Czarna żółć, za którą uważano prawdopodobnie krew żylną, uważana była za ten spośród czterech soków ustroju, od którego przewagi miałby zależeć temperament melancholiczny. Melancholia była jednak pojęciem objawowym. W pismach Hipokratesa jest mowa również o manii, przeważnie na oznaczenie stanów psychotycznych, przebiegających z podnieceniem. U wielu pisarzy starożytnych spotykamy te miana, nie zawsze jednak w znaczeniu ustalonym dzisiaj. Pierwszy zwrócił uwagę na nozograficzną łączność melancholii i manii. Aretajos, grecki lekarz, żyjący w Rzymie zapewne w I w. naszej ery, być może między 30 a 90 rokiem. Był on skłonny uważać dwa te stany chorobowe za wyraz jednej choroby. “Nie zawsze zresztą – powiada ort – mania jest skutkiem melancholii, gdyż często pojawia się samodzielnie, bez poprzedzającej ją melancholii”. Młodzi, jego zdaniem, skłonni są raczej do manii, starsi do melancholii. Nowoczesne pojęcie psychozy maniakalno-depresyjnej stworzyli dopiero Baillarger pod nazwą folie a double orme w r. 1851. Falret pod nazwą la folie circulaire w r. 1854 i Kraepelin pod nazwą psychozy maniakalno-depresyjnej w r. 1899. Kraepelin początkowo wyłączył z tej jednostki melancholię inwolucyjną, widząc w niej odrębną jednostkę. Dopiero Jolly (1844-1904), a zwłaszcza G. Dreyfus w r. 1907 włączyli depresję inwolucyjną do psychozy maniakalno-depresyjnej, na co Kraepelin nie bez zastrzeżeń wyraził zgodę. W systematyce Kraepelina psychoza maniakalno-depresyjna podniesiona została do rzędu jednostki nozologicznej. Nazwa cyklofrenia, wygodniejsza, bo krótka, powstała w pierwszej połowie XX wieku. [więcej w: olej lniany, olej makadamia, olej moringa, olej palmowy, wkładki sfp ]

Comments Off

« Previous Entries