olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Posts Tagged ‘zalecenia po operacji żylaków’

Prawidłowe i psychopatyczne cechy osobowiści

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Wciąż jeszcze toczą się spory co do znaczenia dziedziczności w powstawaniu prawidłowych i psychopatycznych cech osobowości. Zwolennicy preformizmu i mendelizmu przypisują dziedziczności przesadną, niemal wyłączną, a nawet jedyną rolę, zamykając oczy na kształtującą rolę środowiska. Krytyka tego skrajnego poglądu posuwa się czasem zbyt daleko, wskutek czego niektórzy starają się usunąć z rozważań dziedziczność i dopatrują się jedynie udziału środowiska w tworzeniu się cech osobowości. Według tego poglądu dziecko przychodziłoby na świat jako tabula rasa. Zapatrywanie to jest również przesadne i kłóci się z codziennymi spostrzeżeniami, które pouczają nas o podobieństwie struktur osobowości przodków i potomstwa, nawet gdy nie było między nimi osobistego oddziaływania i gdy przebywali w zupełnie odmiennych warunkach środowiskowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zalecenia po operacji żylaków’

Prawidłowe i psychopatyczne cechy osobowiści

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

E. i M. Bleuler (1943) wyrzekają się wszelkich usiłowań zasadniczego podziału i dążą do dostarczenia możliwie wyczerpującego opisu najczęściej spotykanych typów. Opisy te pogrupowane są według pewnych, zasad klasyfikacyjnych, które są jakby eklektyczne. Jest tu mianowicie sześć grup. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zalecenia po operacji żylaków’

Prawidłowe i psychopatyczne cechy osobowiści

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Dziwaczni są niejednolici i niekonsekwentni psychicznie. Zapatrywania ich bywają niezrozumiałe, wadliwie oceniają stosunki, ich logika bywa dziwna, także sposób wyrażania się uderza swoją niezwykłością. Odgraniczenie tego typu od schizofrenii wydaje się niemożliwością. Typów takich można by wyliczyć więcej. W czystej postaci trudno je spotkać. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zalecenia po operacji żylaków’

Prawidłowe i psychopatyczne cechy osobowiści

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Aschaffenburg dzielił przestępców na trzy odmiany: przestępców przypadkowych, afektywnych i okolicznościowych. Przestępcy nie są to ludzie pierwotnie źli. Wykolejają się oni pod wpływem sytuacji, do której nie dorastają wskutek chwiejności uczuciowej, nierozwagi, lekkiej słabości uczuć moralnych i innych podobnych ubytków. Chwila czyni ich przestępcami. Przestępca przypadkowy działa pod wpływem niedbałości. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries