Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Psychiatrzy czesto sa sklonni do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Psychiatrzy często są skłonni do uważania psychopatii za coś ujemnego. Za- patrywanie to udzieliło się publiczności. Jest to pogląd niesłuszny. W praktyce psychiatrycznej istotnie miewamy przeważnie do czynienia z psychopatami sub- normalnymi. Gdy jednak spojrzymy na zagadnienie ze stanowiska dziejów kul- tury, to stwierdzimy, że doniosłą rolę twórczą odgrywali niejednokrotnie psy- chopaci supranormalni. Były to jednostki o niezwykłych zaletach charakteru lub .temperamentu, które niezależnie od swoich właściwości ujemnych odznaczały się uzdolnieniaini ponadprzeciętnymi. Jednostki te umiały właśnie dzięki po- nadnormalnyin cechom charakteru, woli, temperamentu lub afektu wpływać w rozstrzygający sposób na przebieg dziejów. Supranormalne cechy charakte- rologiczne bywają więc zjawiskiem dodatnim i społecznie korzystnym. Psy- chiatria “kliniczna nie ma powodu stykać się z tymi supranormalnymi odrnia- nami osobowości psychopatycznych, lecz musi je brać pod uwagę w rozważa- niach syntetycznych nad istotą psychopatii. Zresztą cechy ujemne i dodatnie mogą się w jednym człowieku ujawniać równocześnie. Było wielu wybitnych mężów stanu, trybunów, działaczy, reformatorów, wynalazców, twórców, którzy. dodatnie cechy charakterologiczne łączyli ze skłonnościami przestępczymi, z fa- natyzmem, z nieżyciowym dereizmem, z doktrynerstwem, z mizantropią, ze sknerstwem, ze skłonnością do narkomanii itd. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, dentysta Kraków, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments are closed.