Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Sen mozna jednak wywolac i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sen można jednak wywołać i za pomocą bezpośredniego podrażnienia ośrodka, położonego z boku, tzw. massa intermedia. Kot np. staje się wówczas senny, jego oczy “kleją się”, źrenice zwężają się, głowa opada i zwierzę usypia siedząc; czasem układa się do snu z podwiniętymi łapkami albo na boku. Kota śpiącego w ułożeniu siedzącym trudniej jest zbudzić niż leżącego. Przy podrażnieniu wymienionego. ośrodka wyszukuje on sobie wygodniejsze ułożenie do snu. Inaczej rzecz się ma, gdy podrażnimy ośrodek adynamii w przedniej części hypothalamus ZateraZis. Niezależ- nie od dającego się wówczas stwierdzić obniżenia ciśnienia krwi, kot usypia błyska- wicznie w najbardziej niewygodnym ułożeniu, w jakim go właśnie zastanie podnieta. W pierwszym przypadku sztucznie wywołany sen zdaje się niczym istotnym nie różnić się od fizjologicznego. Można więc kota obudzić potrząsaniem lub podstawie- niem pod nos mięsa. Zbudziwszy się, pożre mięso, porusza też głową w jego kie- runku, po czym kładzie się z powrotem i śpi dalej. Łaskotanie małżowin usznych powoduje podobny odczyn jak na jawie lub we śnie prawidłowym, mianowicie ich drażnienie. Przekroczenie pewnego natężenia podniety elektrycznej sprowadza już jednak obudzenie, a nawet rozdrażnienie kota – również ciekawy przyczynek do. dwubiegunowości czynnościowej tych ośrodków. Doświadczenia te mają ogromne znaczenie i dla fizjologii, i dla patologii. Wystarczy tu zwrócić uwagę na podobień- stwo wywołanych powyższym sposobem stanów z tzw. n ark o l e p s j ą u człowieka” cierpieniem nie wyjaśnionym dotychczas pod względem etiologii i patogenezy, pole- gającym na napadowym usypianiu. Dla psychofizjologii doświadczenia te mają duże znaczenie teoretyczne, a może w przyszłości nabiorą również znaczenia praktycz- nego. Wiele argumentów przemawia za tym, że sensorium jest umiejscowione w określonych powyżej dwóch ośrodkach, tj. z boku rncssce intermediae oraz w przed- niej części bocznego podwzgórza. W pierwszym przypadku chodzi o sen fizjolo- giczny, który, jak wiadomo, nie znosi całkowicie świadomości, lecz przestawia ją na zmienioną osobowość senną, zwężając do minimum pole świadomości i zamącając jej klarowność. [podobne: , pierścionek zaręczynowy, fizjoterapia, kosmetyki organiczne ]

Comments are closed.