Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Spostrzezenie, które zawiera przekonanie umiejscawiajace

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spostrzeżenie, które zawiera przekonanie umiejscawiające dany przedmiot w poprzednim czasie, nazywamy rozpoznaniem przedmiotu. Szczegóły tego procesu, warunki jego sprawności, a zwłaszcza zachodzące tutaj odchylenia od normy, wszystko to będzie przedmiotem osobnych rozważań w dalszym ciągu. Tutaj warto tylko zwrócić uwagę na fakt, że większość wymienionych ele- mentów tego procesu rozgrywa się pod progiem świadomości. Tylko właśnie dzięki owemu “przekonaniu umiejscawiającemu w poprzednim czasie” utożsamia się, to co aktualnie jest w naszym strumieniu świadomości, z tym, co kiedyś było. Dlatego już w warunkach prawidłowych bywają rozmaite stopnie pewności tych przekonań albo nawet przypomnienia bywają mylne. W psychopatologii, jak zobaczymy, “przeko- nania umiejscawiające w poprzednim czasie” które stanowią podstawowy składnik przypomnienia i rozpoznania, mogą się oderwać od podstaw rzeczywistości i chodzić samopas, wprowadzając chorego w błąd, jako objaw błędnych wspomnień, tzw. z francuska deja vu, deja vecu. Z analizy tych wszystkich zjawisk widzimy więc, że to, co najistotniejsze w pro- cesie pamięciowym, a więc sam sposób zapadnięcia Świadomego przeżycia pod próg świadomości, istota zjawiska trwania śladu pamięciowego i wreszcie proceder jego ponownego uświadomienia – rozgrywa się w dziedzinie podświadomych automatyz- mów, a więc z dala od strumienia świadomości. Przechowywane pod progiem świa- domości dane pamięciowe były bez reszty w swoim czasie zjawiskami świadomymi, a te z kolei powstały z oddziaływania środowiska, jako odzwierciedlenia otaczającej nasz przedmiot rzeczywistości. Dlatego można powiedzieć, że sensorium jest zacząt- kiem pamięci i odwrotnie, że pamięć jest dalszym ciągiem strumienia świadomości. Świadomość przeistacza się więc w pamięć, a pamięć z kolei może się przeistoczyć w świadomość. Ma to pewne znaczenie teoretyczne w rozważaniach nad tzw. proble- mem psychofizycznym, tzn. nad stosunkiem psychiki do procesów somatycznych. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, stomatologia Kraków, oczyszczanie organizmu ]

Comments are closed.