Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Uklad limbiczny wspóldziala z ukladem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Układ limbiczny współdziała z układem rozbudzeniowym w utrzymywaniu ustroju w stanie jawy określony czas w ramach rytmiki dobowej. Klinicyści i anatomopatologowie wysnuwają czasem zbyt łatwo wnioski co do umiej- scowienia czynności w mózgowiu na podstawie określonych zmian dających się stwierdztć na stole sekcyjnym. Dla przykładu warto tu przytoczyć opisany przez Póecka i Pilleriego (1961) przypadek chorego, który za życia cierpiał na napady wściekłości podobne do stanów nibywściekłości (sham rage) u zwierząt doświadczal- nych, a w późniejszym okresie na narastające od somnolencji aż do przedśmiertnej śpiączki stany patologicznego snu. Składający się ze struktur układu Iimbicznego nowotwór wrastał w przednią część wzgórza (nieswoisty układ talamiczny Jaspera 1949), z czego autorzy wyprowadzają lokalizacyjne wnioski co do anatomicznego podłoża stwierdzanej za życia drażliwości posuniętej aż do wybuchów nieumotywo- wanej wściekłości oraz ilościowych zaburzeń świadomości. Zapomnieli natomiast ci wybitni skądinąd autorzy, że rozrastający się nowotwór (oligodenc1;roglioma) wskutek wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego, zaburzeń krążenia wewnątrzmózgowego i oddziaływań toksycznych mógł przy byle jakiej lokalizacji wpływać porażająco nawet na najbardziej odległe ośrodki. Drażliwość, nietrzymanie afektu, stany krót- kiego spięcia i prymitywne wybuchy wściekłości widujemy przy charakteropatiach różnej etiologii i różnego umiejscowienia przyczyny. W jeszcze wyższym stopniu dotyczy to somnolencji i soporu. Neurochirurdzy wiedzą np. (ustna informacja Chmie- lewskiego), że zaciśnięcie tętnicy mózgowej przedniej (arteria cerebri anterior) po- woduje naglą utratę świadomości; świadomość powraca gdy po paru sekundach zacisk zwolnimy; chory podejmuje wówczas wątek rozmowy. Wymowę posiadają doświadczenia na zwierzętach w stylu Hessa, lub w ograniczonym stopniu możliwe takież doświadczenia dokonywane w czasie operacji. na mózgu, natomiast z wielką ostrożnością wolno wysnuwać wnioski psychofizjologiczne z faktów klinicznych w rodzaju wyżej opisanego. [przypisy: , olejek cbd, Depilacja laserowa, olejek kokosowy na włosy ]

Comments are closed.