olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Układ siatkowaty.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Układ siatkowaty uchodzi dzisiaj za neurofizjologiczne podłoże stanu świadomego czuwania i jasności sensorum. Natomiast w ostatnich latach coraz żywsze zainteresowanie psychofizjologów i klinicystów budzi tzw. układ limbiczny, który uważa się za ośrodkową reprezentację czynności autonomicznych i za wyższe (chociaż nie najwyższe) sterownictwo czynności afektywnych i popędowych, a także pewnych czynności pamięciowych, zwłaszcza zdolności zapamiętywania (w znaczeniu świeżej pamięci (recent memory) autorów amerykańskich. Badania doświadczalne na zwierzętach i spostrzeżenia neurochirurgów zdają się potwierdzać przewidywania Mazurkiewicza, że musi istnieć układ mózgowych ośrodków wegetatywnych i że to on właśnie powinien być uznany za podłoże afektu. Samo miano limbie system zaproponował Paul D. MacLean (Ploog, 1964), aby usunąć wprowadzające w błąd określenie rhinencephalon (węchomózgowie), które sugeruje jakoby okolica ta służyła wyłącznie powonieniu. Układ limbiczny określa się czasem również jako mózg trzewiowy (visceral brain), aby podkreślić jego ośrodkową rolę. Po raz pierwszy zwrócili uwagę na znaczenie układu limbicznego Henry Kliver psycholog i Paul Bucy neurochirurg, którzy wspólnie wyświetlili w Amerykańskim Towarzystwie Fizjologicznym film obrazujący centralną rolę struktur węchomózgowia dla emocjonalnego zachowania się małp poddanych doświadczeniom. Po operacyjnym usunięciu obustronnie i większej części skroniowej wystąpiły ciężkie zaburzenia zachowania, których nie można było porównać z operacjami na innych częściach mózgu. Na powstały w ten sposób zespół Klivera – Bucyego; do którego znaczenia klinicznego jeszcze powrócimy, składają się następujące objawy: a. Małpy wielokrotnie bez wyboru brały wciąż te same przedmioty i wkładały je do pyska gdyż wzrokowo nie potrafiły odróżnić rzeczy jadalnych od niejadalnych. Powstało w ten sposób pojęcie agnozji optycznej czyli psychicznej ślepoty, analogicznie do agnozji słuchowej i dotykowej. b. Orientacja tych małp nie opierała się na wzroku, słuchu i wzięciu w rękę, lecz na dotknięciu wargami, na dotyku wewnątrz pyska, na ukąszeniu i przyłożeniu do nosa. Zjawiska te określono nazwą tendencji oralnych. c. Zanikły reakcje emocjonalne i lęk: małpy brały do ręki i do pyska przedmioty, które dawniej wywoływały strach i ucieczkę, np. węże. d. W 3-6 tyg. po operacji występowała hypersexualitas: małpy wykonywały ruchy płciowe w postaci masturbacji i czynności hetero i homoseksualnych, a nawet atakowania zwierząt obcych gatunkowo, np. ptaków. Podobnie też zmieniał się kierunek łaknienia, małpy pożerały mięso gotowane i surowe, wędzone ryby itd., czego zdrowa małpa nie tknie. [hasła pokrewne: elvita jaworzno rejestracja, badanie ana cena, badanie ana cena na włosy]

Tags: , ,

No Responses to “Układ siatkowaty.”

  1. Mikołaj Says:

    U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

  2. Little General Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do depilacja laserowa warszawa[...]

  3. Monika Says:

    Popytajcie lekarzy na oddziałach onkologicznych

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena elvita jaworzno rejestracja zabiegi ambulatoryjne