Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

W podwzgórzu moga sie tworzyc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W podwzgórzu mogą się tworzyć pewne procesy psychiczne, albo też mieści się tu aparat regulujący sprawność czynności psychicznych, związanych z innymi ośrod- kami, głównie korowymi (Opalski). Spiegel i Wycis drażnili prądem elektrycznym – na wzór doświadczeń Hessa – ośrodki wzgórza, wywołując odczyny psychoruchowe o cechach zespołów ruchowo-wegetatywnych. Metoda ta, dokonywana na ludziach przy sposobności talamotomii, otwiera możliwości bezpośredniego badania czynnoser jąder podkorowych u człowieka, szczególnie jeśli chodzi o czynności psychiczne. Badania ostatnich lat doprowadziły do wykrycia trzech ośrodków, od których zależy sprawne funkcjonowanie snu i czuwania: 1. Ośrodek snu i czuwania w przyśrodkowej części wzgórza. Ośrodek ten reguluje rytmikę snu i czuwania, która jest uwarunkowana endogennie, jednakże zależna wybitnie od bezliku czynników zewnętrznych. Ośrodek ten Jest identyczny z odkrytym przez Hessa, na dnie III komory leżącym ośrodkiem, którego podraż- nienie prowadzi do snu fizjologicznego. 2. Układ rozbudzeniowy (reticula alerting system, Wecksystem). Na istnienie tego układu rzuciły światło spostrzeżenia nad ciężkimi zaburzeniami snu w przebiegu procesów zapalnych w obrębie śródmózgowia i międzymózgowia (ence- phalitis lethargica Economo). Bremer wykazał, że przecięcie śródmózgowia powoduje trwały stan jakby snu, który raczej da się utożsamić z omdleniem. Magoun dowiódł, że stal ten można u zwierzęcia wywołać, oszczędzając wielkie wstępujące drogi ner- wowe i zwoje, a ograniczając przecięcie tylko do tej części śródmózgowia, która należy do tzw. formatio reticularis. W elektroencefalogramie pojawia się wówczas obraz typowy dla snu, który można przemienić częściowo w obraz typowy dla stanu czu- wania drażniąc głowową część przecięcia. Dalsze badania doprowadziły do stwier- dzenia, że formatio reticulalis pnia mózgowego i międzymózgowia jest podłożem układu, którego drażnienie prądem elektrycznym powoduje rozbudzenie śpiącego zwierzęcia. Działanie większości środków narkotycznych polega na porażeniu tegoż właśnie układu. To samo dotyczy działania chloropromazyny, podczas gdy rezerpina działa raczej na lobus limbicus, o którym na podstawie badań neurofizjologicznych i klinicznych sądzi się (Lech ner 1959), że pełni centralną rolę czynnościowego węzła zwłaszcza dla życia afektywnego. Wynika to między innymi ze spostrzeżeń, poczy- nionych na osobach, poddawanych operacjom neurochirurgicznym. Pewien wpływ na uczuciowość posiada również regio hippocampi. [podobne: , olejek cbd, olejek arganowy do włosów, odżywki do rzęs ]

Comments are closed.