Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

W stanie snu fizjologicznego sa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanie snu fizjologicznego są więc możliwe przeżycia psychiczne. W drugim przypadku chodzi prawdopodobnie o nagłą utratę świadomości, a więc O stan zbliżony raczej .do śpiączki patologicznej. Na podstawie doświadczeń Hessa można przeto dojść do wniosku, że ogniska (faei) międzymózgowia rozporządzają zespołami czynnościowymi natury zarówno wegetatywnej, i ruchowej, jak i psychicznej. W niektórych z opisanych odczynów, co prawda, nie mamy ostatecznego dowodu, że składnik psychiczny jest sprzężony ze składnikami ruchowo-wegetatyurnymi. Mogłoby mianowicie chodzić tylko o zespół wegetatywno-ruchowy, wyrażający zazwyczaj dany afekt lub inny stan świadomości, lecz w danym przy..padku tego składnika psychicznego pozbawiony. Opisany powyżej odczyn obronny lub napastniczy kota mógłby być tylko zespołem ruchowo-wegeta- tywnym. Kot by chciał być tego zdania, mógłby powołać się na fakt, że tuż po odstawieniu podniety elektrycznej następuje zupełne uspokojenie kota i że trudno. przypuścić, aby uczucie lęku czy gniewu mogło tak błyskawicznie przeminąć. Zapa- trywanie to może być słuszne, dlatego rzecz wymaga dalszych jeszcze badań doświad- czalnych i rozważań teoretycznych. Inaczej rzecz się jednak ma, gdy chodzi o sensorium. Niewątpliwie znaleziono jego ośrodek, umiejscowiony w międzymózgowiu. Psychofizjologiczrie wnioski wysnute z przedstawionych powyżej doświadczeń harmonizują w zupełności z podanym po- przednio opisem struktury życia psychicznego. Doświadczeń czynionych na zwierzę- tach nie można oczywiście bezkrytycznie przenosić na człowieka. Jednakże z punktu widzenia ewolucji życia psychicznego elementarna struktura musi wykazywać ana- logię. Analogia leży w koncentrycznej budowie strumienia świadomości. Zagaszenie sensorium znosi możliwość życia psychicznego skoordynowanego, mianowicie na jawie, chyba że zmieniona jakościowo świadomość trwa nadal w marzeniu sennym lub w formie patologicznej. [przypisy: , psycholog Kraków, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, catering dietetyczny ]

Comments are closed.