Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Wplyw pór roku. Depresje, zarówno jednorazowe,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wpływ pór roku. Depresje, zarówno jednorazowe, jak i powrotne mają skłon- ność do występowania na wiosnę i w jesieni. Natomiast fazy maniakalne w przy- padkach naprzemiennych pojawiają się raczej w lecie. Jednakże depresje w przy- padkach naprzemiennych nie zdradzają związku z jakąkolwiek porą roku. Szcze- gólnie przypadki lekkie ze skłonnością do częstych, np. corocznych nawrotów, wy- kazują pewną zależność od pór roku. Rola czynników egzogennych. Tylko w 1/4 wszystkich depresji i w 1/4 wszystkich manii udaje się stwierdzić jakąś okoliczność wyzwalającą. Okoliczność ta w 50% jest natury psychogennej, w 30-35% natury somatogennej, a w 15-20% natury sprzężonej psychośomatogennej. Nie znamy jakichś szczególnych momentów zdolnych wyzwolić tylko depresję lub tylko manię. Pewien odsetek chorych zdaje się reagować zawsze na taki sam czynnik egzogenny typową dla nich depresją lub manią. Czas trwania jednej fazy zarówno dla depresji, jak i dla manii, waha się między 1 tygodniem a przeszło 20 latami. Około 90% wszystkich okresów koń- czy się do roku. Jeżeli w przypadkach naprzemiennych jedna faza przechodzi w drugą bez remisji, to taki kombinowany okres może trwać bardzo długo. Im więcej prze- bytych okresów, tym dłużej przeciętnie trwa każda faza: przy depresjach powrotnych od pierwszej do czwartej fazy przybytek ten wzrasta z 8 do 16 miesięcy, w przy- padkach naprzemiennych między pierwszym i piątym okresem przybytek ten pod- nosi się z 10 do 20 miesięcy. Od czego zależy ponad przeciętna długoś faz? Przedłużenie czasu trwania spotykamy: 1) u chorych, gdy przekroczą 50 rok. Dotyczy to wszystkich postaci cyklofrenii; 2) u chorych z pozytywnym obciążeniem dziedzicznym; 3) gdy zachodzi powikłanie z zespołami nerwicowymi; 4) gdy zachodzi powikłanie z chorobą cielesną włącznie z organicznym procesem mózgowym; 5) przy powikłaniu obrazu klinicznego rysami schizofrenicznymi. Czynniki wymienione w punktach 2- 5 zdają się wpływać przedłużająco tylko w przypadkach depresji jednorazowych i powrotnych. Wpływu tego nie wykazano w przypadkach nap rzemiennych. [przypisy: , Stomatolog Kraków, odżywka do włosów, Studnie głębinowe ]

Comments are closed.