Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

ZAGADNIENIE UMIEJSCOWIENIA SWIADOMOSCI W ostatnich

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZAGADNIENIE UMIEJSCOWIENIA ŚWIADOMOŚCI W ostatnich czasach dyskutuje się gorąco sprawę lokalizacji świadomości, nie zawsze jasno precyzując zagadnienie. Rzecz prosta, mózg działa jako całość, wszystkie jego części pracują synergieżnie. Ponieważ świadomość przenika całe życie psychiczne, trudno mówić o jej umiejscowieniu. Inaczej rzecz będzie wy- glądała, gdy będziemy mówili o świadomości w znaczeniu historyczno-społecznym, a inaczej, gdy o elementarnym sensorium. To ostatnie nie wygasa u zwierząt pozba- wionych całkowicie kory mózgowej. Podobnie też u chorego, u którego wskutek rozlanego procesu zanikowego mózgu zatraciła się zupełnie świadomość w sensie historyczno-społecznym, elementarne sensorium utrzymuje się bez zmian, jak długo jest on przytomny. Nie tylko dowody kliniczne ale i doświadczalne wskazują jasno, że sensorium związane jest czynnościowo z pniem mózgowym. Hess (1949) stworzył precyzyjną metodykę doświadczalną, pozwalającą na drażnienie prądem elektrycz- nym za pomocą elektrod igiełkowych określonych punktów wewnątrz międzymóz- gowia (diencephalon) żywego zwierzęcia. W przebiegu tych doświadczeń dowiódł on, że w międzymózgowiu nie ma umiejscowienia poszczególnych czynności w postaci ognisk, jak to ma miejsce w korze mózgowej. Natomiast czynności różnych samorzą- dnych narządów ulegają w międzymózgowiu zsyntetyzowaniu w pewne zborne kolektywy czynnościowe. Drażnienie poszczególnych części międzymózgowia powo- duje w ten sposób nie ruch tej czy innej grupy mięśniowej, lecz skoordynowane czynności, np. postawę obronną kota, postawę agresywną, ruchy wymiotne, auto- matyzm lizania, ślinotok, ruchy żucia, ziajanie, lizanie, mikcję i defekację, pęd do żarcia itd. Hess przypuszcza, że wywołanym w ten sposób zespołom czynnościowym towarzyszą odpowiadające tym wyrazom pantomimicznym nastroje i popędy. Czy tak jest w rzeczy samej, kwestia jest jeszcze otwarta. Jest bowiem możliwe, że drażniąc jądra podkorowe pobudzamy tylko i wyłącznie zespoły czynnościowe ru- chowo-wegetatywne, które w prawidłowych warunkach stoją na usługach pobudzeń psychicznych korowego pochodzenia i którym zazwyczaj towarzyszą odpowiednie stany uczuciowe. [podobne: , integracja sensoryczna, kurs sep, filtry do wody ]

Comments are closed.