Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Zaleznosc dlugosci okresu od dlugotrwalosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zależność długości okresu od długotrwałości poprzedzającej remisji dotyczy tylko drugiej fazy, która jest tym dłuższa, im-dłużej trwał okres poprzedzającej ją remisji, Jaki wiek usposabia do ciężkich posuwów, wymagających hospitalizacji? Z obliczeń statystycznych wynika, że jest to wiek między 50 a 70 rokiem. Rokowanie w przypadkach z wczesnym poczatkiem. Z zestawień statystycznych okazuje się, że blisko 1/4 chorych u których pierwszy posuw wystą- pil przed 20 r. Ż., ujawnia później objawy schizofreniczne albo przechodzi w praw- dziwą schizofrenię, W przypadkach tych, nawet jeśli pierwsze posuwy są typowo maniakalno-depresyjne, podejrzewać należy ukryte cechy schizofreniczne. Natomiast co do dtugotrwałości okresów choroby t remisji rokowanie jest stosunfowo pomyślne. Zagadnienie przejścia cyklorremi w stan przewlekły: 1) u 1/4 chorych cyklofrenia przechodzi ostatecznie, w stan przewlekły; 2) grozi to w wyższym stopniu postaciom naprzemiennym niż depresjom maniom okresowym; 3) niebezpiecznym okresem przejścia w stan przewlekły zdaje się być wiek po 45 roku. Tylko w 1/4 przypadków przewlekłych stadium to zaczyna się przed 45 rokiem; 4) liczba okresów, przechodzących w stan przewlekły zwiększa się, począwszy od pierwszej aż do czwartej fazy, mianowicie podnosi się z 3,5% na 9,5%. Rokowanie w przypadkach endogennej depresji powstałej w związku z ciążą, połogiem lub laktacją zdaje się być niepomyślne na długą metę, Mianowicie następne ciąże lub w ogóle następne lata i dziesiątki lat przebiegają albo bezobjawowo, albo wśród wyjątkowo lekkich posuwów, najemiast kobietom tym grożą ciężkie maniakalno-depresyjne posuwy w okresie preklimakterycznym, prze- kwitania i później. Rokowanie ad vitam: 1) w omawianej statystyce 8800 cyklofreników zmarło w wieku ponad 50 lat; 2) wśród przyczyn zgonu na pierwszym miejscu stoi samobójstwo, mianowicie w przeszło 1/4 przypadków. Na drugim miejscu stoją organiczne schorzenia mózgu (20%), na trzecim niewydolność krążenia (16%); 3) na 100 cyklofreników odbiera sobie życie 8-9. Przeważnie chodzi tu o chorych po 50 r. ż. W podeszłym wieku zachodzi więc największe niebezpieczeństwo samo- bójstwa; 4) z omawianej statystyki wynika, że przeszło połowa samobójstw ma miejsce w ciągu pierwszych 3 miesięcy po zwolnieniu z kliniki. Zasadę tę trzeba więc mieć na uwadze w, opiece pozazakładowej. [hasła pokrewne: , rwa kulszowa, krem neutrogena, Studnie głębinowe ]

Comments are closed.