olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Osobowości psychopatyczne.

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Co do psychopatii, wchodzi w grę tylko możliwość oddziaływania psychagogicznego, podczas gdy zespoły psychotyczne i psychonerwicowe zasadniczo czynnościowe poddają się metodom leczenia aktywnego. To samo dotyczy jednak i psychoz o przebiegu przewlekłym, chociaż tutaj w rzeczy samej miewamy niekiedy nieprzezwyciężone trudności różnicowania między psychopatią a ubytkowym stanem psychotycznym np. schizofrenicznym. Różnice jakościowe, jakkolwiek rozpoznawczo nieuchwytne, są jednak istotą problemu różnicowania, któremu nie da się zaprzeczyć tylko dlatego, że nasza umiejętność diagnostyczna może zawieść. Opisywane w piśmiennictwie starszej daty osobowości psychopatyczne są ze stanowiska nowoczesnej diagnostyki psychiatrycznej bardzo często, ponad wszelką wątpliwość następstwem ubytkowym spraw mózgowych różnej etiologii; na sprawy te nie zwracano uwagi i wciąż jeszcze w wielu środowiskach siłą bezwładu nie widzi się ich. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku udało nam się z biegiem lat wyeliminować niemal zupełnie pojęcia w rodzaju schizoidii, cykloidii, epileptoidii itd. dzięki uściśleniu metod diagnostycznych. W przypadkach, które według dawnych kryteriów podpadałyby pod te pojęcia, widzimy poronne postacie schizofrenii, cyklofrenii, charakteropatii różnej etiologii itd. Dzięki temu rozpoznanie psychopatii stawia się rzadko, a rozpoznania psychopatii schizoidalnej, cykloidalnej, epileptoidalnej itd. Jeżeli w ten sposób ograniczymy pojęcie psychopatii wyłącznie tylko do odchyleń od przeciętnej miary charakterologicznej, to tym samym zwiążemy je ściśle z czynnikami dziedziczno-konstytucyjnymi. Nowoczesne pojęcie konstytucji zakłada jej zmienność. Jest to pojęcie dynamiczne, a nie, jak dawniej, statyczne. Tak jak w masie dziedzicznej upatrujemy niesztywne, niezmienne, preformowane geny, lecz nieupostaciowane czynniki dynamiczne, które w zależności i we współgrze z wpływami środowiska rozwijają epigenetycznie swoją moc prospektywną, tak i w konstytucji widzimy dzisiaj ogólny rys struktury dynamicznej, dzięki której powstaje; rozwija się i kształtuje ustrój psychofizyczny człowieka. [przypisy: rehabilitacja domowa warszawa, ośrodek wczesnej interwencji gdynia, prywatny gabinet psychologiczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ośrodek wczesnej interwencji gdynia prywatny gabinet psychologiczny rehabilitacja domowa warszawa