olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Częstość depresji i manii w przebiegu cyklofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Depresje okresowe są najczęstszą postacią cyklofrenii. Około 2/3 chorych cierpi tylko na okresy depresji, ok. 1% chorych miewa oprócz depresji także stany maniakalne, a tylko 4% wszystkich chorych cierpi na manię okresową. Jeżeli zliczyć wszystkie fazy depresji i manii, to pierwsze przeważają nad drugimi dwukrotnie. Prawdopodobieństwo nawrotu określa Lange (1928) na 88010, Rehm (za Lundquistern, 1945) na 61%, Pollock (1931) na 44%, Fuller na 33010, Kinkelin wśród swoich chorych stwierdziła, że tylko 15% (13% jednorazowych depresji i 2,7% jednorazowych faz cyrkularnych, tj. jedna depresja i jedna mania) pozostało bez dalszych nawrotów. Odsetek 84,3 jest więc zbliżony do odsetka Langego. Uderzająca rozpiętość różnicy między odsetkami różnych autorów pochodzi głównie stąd, że Lange i Kinkelin uwzględniali również materiał ambulatoryjny, a więc przeważnie lżejsze przebiegi nie wymagające hospitalizacji. Powikłania z innymi cierpieniami znalazły się w materiale 146 przypadków Kinkelin, jak następuje: oligofrenia psychopatia nerwica padaczka cechy schizofreniczne zespół psychoorganiczny w 4 przypadkach – 2,7%; w 35 przypadkach – 23,9%; w 10 przypadkach -6,8%; w 21 przypadkach – 14,3%; w 19 przypadkach – 13%. Zespół psychoorganiczny stanowił z zasady zejściem sprawy, a więc poprzedzony był posuwami cyklofrenicznymi czysto czynnościowymi. Przypadki podbarwione schizofrenią w początkowych posuwach nie zdradzały tych cech. Spośród 21 przypadków tego typu tylko 7 zakończyło się schizofrenicznym stanem ubytkowym. Ta ostatnia możliwość wyraża się u innych autorów odsetkami 3, 7, 3,5. Obciążenie dziedziczne. W omawianym materiale do obciążenia dziedzicznego zaliczono tylko te przypadki wśród rodziców, dziadków, ciotek, wujów i rodzeństwa, w których stwierdzono cyklofrenię, schizofrenię oraz samobójstwo. Wyłączono natomiast spod pojęcia dziedziczności obarczenie oligofrenią, padaczką, rodzinną migreną i psychozami organicznymi. W ten sposób: obciążonych okazało się 82 chorych – 56,1%; nie obciążonych okazało się 49 chorych – 33,5%; wątpliwie obciążonych 15 chorych – 10,4%. W tej ostatniej grupie chodziło o przypadki depresji w rodzinie bez dowodu, że chodziło o depresję endogenną. Przy rozbiciu materiału na różne postacie okazało się, że: 1) 55% lub po wliczeniu przypadków wątpliwych 65%, a więc prawie 2/3 chorych wykazuje obciążenie dziedziczne, 1% nie wykazuje żadnego obciążenia; 2) postacie cyrkularne, tj. o przebiegu naprzemiennym; wykazują znacznie wyższe obciążenie dziedziczne (ok. 70-80%), niższe depresje jednorazowe lub powrotne (ok. 40-50%); 3) największe obciążenie (85-90%) wykazują cyklofrenicy z czasowymi lub trwałymi objawami schizofrenii. Kilka tych przypadków wykazuje obciążenie schizofrenią, podczas gdy cyklofrenicy w ogóle wykazują obciążenie schizofrenią tylko w 1% liczby przypadkowo, a więc w przypadku cyklofrenii obciążonej schizofrenią można obawiać się, że w przyszłych posuwach pojawią się objawy schizofreniczne lub nawet w 1% tych przypadków prawdziwa schizofrenia. [więcej w: jak zrobić mydło glicerynowe, wideodermatoskopia, kwasy aha w kosmetyce ]

Tags: , ,

No Responses to “Częstość depresji i manii w przebiegu cyklofrenii”

 1. Celtic Charger Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: laserowe zamykanie naczynek[...]

 2. Seweryn Says:

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

 3. Junkyard Dog Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do hologramy semestralne[...]

 4. Ewa Says:

  jedni pisza tak drudzy inaczej

Powiązane tematy z artykułem: jak zrobić mydło glicerynowe kwasy aha w kosmetyce wideodermatoskopia