olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Dwie randomizowane próby Canakinumabu w układowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W przypadku pacjentów, którzy otrzymywali glikokortykosteroidy przy przyjęciu do szpitala, zmniejszanie stężenia glukokortykoidów zgodnie ze standardową procedurą było dozwolone od 9 tygodnia do 28 tygodnia, jeśli była co najmniej dostosowana odpowiedź JIA ACR 50 (wskazująca na brak gorączki i poprawę o .50% w co najmniej trzy z sześciu podstawowych kryteriów dla MIZS, przy czym pogorszenie o> 30% w nie więcej niż jednym z kryteriów). Druga część była fazą wycofania, w której pacjenci, którzy mieli co najmniej dostosowaną odpowiedź JIA ACR 30, która była podtrzymywana i którzy nie otrzymywali glukokortykoidów lub którzy przeszli pomyślne zmniejszanie stężenia glukokortykoidów i otrzymywali stabilną dawkę glukokortykoidów, zostali losowo przydzieleni w 1. Stosunek 1: w podwójnie ślepej próbie do kontynuacji leczenia kanakinumabem lub placebo (zalecenia dotyczące zbierania glukokortykoidów i kryteria kwalifikacji do randomizacji, patrz Tabela S1 w Dodatku Uzupełniającym). W tej fazie wycofania pacjenci, u których wystąpiła choroba, zgodnie z wcześniej określoną definicją, ponownie byli leczeni kanakinumabem w sposób otwarty. Wszyscy pacjenci, u których nie wystąpiło zwężenie stężenia glukokortykoidów, którzy nie uzyskali odpowiedzi w fazie otwartej próby lub którzy mieli zapalenie w fazie odstawienia, mogli wejść w trwającą, długoterminową, otwartą fazę rozszerzenia badania. W obu badaniach randomizacja została wygenerowana komputerowo za pomocą interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej o rozmiarze dwóch bloków. Przestudiuj badanie
Protokoły z dwóch badań zostały zatwierdzone przez lokalne komisje etyczne i uzyskano pisemną zgodę i zgodę. Próby przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej i protokołami badań, dostępnymi pod adresem.
Badania zostały opracowane wspólnie przez czterech autorów akademickich i sponsora (Novartis Pharma), z danymi zebranymi przez badaczy PRINTO i PRCSG. Sponsor był odpowiedzialny za ogólne zarządzanie badaniem i analizę danych.
Pierwotny szkic manuskryptu został napisany przez pierwszego autora, z krytyczną recenzją trzech autorów akademickich; Ci czterej autorzy postanowili złożyć manuskrypt do publikacji. Wszyscy autorzy przyczynili się do zmiany. Wszyscy autorzy artykułu zapewniają rękojmię kompletności i prawdziwości danych i analiz, a także wierności badania do protokołu. Pomoc redakcyjna została zapewniona przez specjalistę medycznego opłaconego przez sponsora.
Ocena i wyniki
Oceny kliniczne przeprowadzono w dniach 3, 15 i 29, a następnie co 28 dni. Pierwszorzędowym wynikiem w badaniu był odsetek pacjentów z dostosowaną odpowiedzią na 30 odpowiedzi JIA na ACR. Rozdzielczość gorączki została zdefiniowana jako udokumentowany brak gorączki spowodowany ogólnoustrojowym MIZS (temperatura ciała, .38 ° C) w tygodniu poprzedzającym ocenę, zgodnie z papierowym pamiętnikiem
[przypisy: wyszukiwarka leków w aptekach, cyklopiroksolamina, kwasy aha w kosmetyce ]

Tags: , ,

No Responses to “Dwie randomizowane próby Canakinumabu w układowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów AD 3”

 1. Dawid Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: alkohol[...]

 2. Adrian Says:

  Każdy zastrzyk może uszkodzić nerw na przykład

 3. Mia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: detoks[...]

 4. Cujo Says:

  Nie wiem już co robić

 5. Chocolate Thunder Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: skóra[...]

 6. Dangle Says:

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina kwasy aha w kosmetyce wyszukiwarka leków w aptekach