olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Dwie randomizowane próby Canakinumabu w układowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Podstawowa ocena wyniku i oceny objawów zapalenia, nieaktywnej choroby i zaleceń dotyczących stężeń glukokortykoidów zostały przeprowadzone w czasie rzeczywistym, zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami, 23,24,29,30 przez niezależnych ekspertów w centrach koordynacyjnych PRINTO i PRCSG, którzy nie byli świadomi zadania badawcze. Analiza statystyczna
Badania przeprowadzono zgodnie z zaleceniem Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT), 34 ze zgłoszonymi wynikami dla populacji, która miała zamiar leczyć. Podstawową charakterystykę podsumowano za pomocą statystyk opisowych. Dostosowany poziom poprawy ACR JIA został obliczony w odniesieniu do dnia pierwszego wstrzyknięcia kanakinumabu, natomiast zaostrzenie oceniano w odniesieniu do zmiennych zestawu podstawowego w dniu randomizacji w fazie wycofania z badania 2. Pacjenci, którzy wycofali się z leczenia próbę 2 uznano za nieosiągającą odpowiedzi od daty wycofania.
W przypadku próby obliczyliśmy, że próba 122 pacjentów będzie potrzebna, aby badanie miało 90% mocy do wykrycia 30% różnicy w proporcjach pacjentów o dostosowanej odpowiedzi JIA ACR 30, przy jednostronnym poziomie istotności 0,025. Badanie zostało zakończone wcześniej na podstawie rekomendacji niezależnego komitetu monitorującego dane i bezpieczeństwa na podstawie jednej wstępnej analizy (zgodnie z zasadami a priori w poprawce do protokołu), pokazując, że pierwotny punkt końcowy został osiągnięty na poziomie istotności 0,00697 . W przypadku próby 2, aby uzyskać 90% mocy, w fazie wycofania potrzebne były łącznie 37 zdarzeń (rac) (13 zdarzeń w grupie przyjmującej kanakinumab i 24 w grupie placebo). Szacujemy, że 214 pacjentów musiałoby zostać włączonych do fazy otwartej, aby losowo przypisać 58 pacjentów do grup badawczych w fazie wycofania.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Demograficzna i wyjściowa charakterystyka kliniczna uczestników badania. Tabela podsumowuje podstawowe cechy choroby dla 190 unikalnych uczestników. Wyjściowa charakterystyka była zrównoważona pomiędzy dwiema grupami terapeutycznymi w próbie i w próbie 2, zgodnie z randomizacją w fazie wycofania. Ponad dwie trzecie pacjentów otrzymywało wcześniej leki biologiczne. Rys. S2 w dodatkowym dodatku pokazuje grupy badane w dwóch próbach. W fazie otwartego badania drugiej grupy 77 z 177 pacjentów (44%) przerwało badanie lub rozpoczęło trwającą, otwartą fazę przedłużenia; najczęściej zgłaszanymi przyczynami były brak odpowiedzi na leczenie do 29 dnia (u 34 pacjentów) lub niezdolność do zmniejszania stężenia glukokortykoidów (w 24). Łącznie 144 z 177 pacjentów (81%) weszło do trwającego, długoterminowego, otwartego badania uzupełniającego.
Skuteczność
Rysunek 1
[więcej w: wyszukiwarka leków w aptekach, zalecenia po operacji żylaków, wideodermatoskopia ]

Tags: , ,

No Responses to “Dwie randomizowane próby Canakinumabu w układowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów AD 5”

 1. Filip Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do staw skokowy[...]

 2. Jokers Grin Says:

  Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

 3. Sexual Chocolate Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: implanty zębów[...]

 4. Zero Charisma Says:

  u nas w kraju lepsze jagody niz jakies chinskie gowno

Powiązane tematy z artykułem: wideodermatoskopia wyszukiwarka leków w aptekach zalecenia po operacji żylaków