olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Kombinacje przeciwgrzybicze do leczenia kryptokokowego zapalenia opon mózgowych w Afryce ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Śmiertelność ogólna. Panele od A do C pokazują skumulowaną śmiertelność całkowitą w 10 tygodniu według strategii leczenia (panel A), leczenia partnerami amfoterycyną B (panel B) oraz leczenia strategicznego i partnerskiego (panel C). Panel D pokazuje wykres nie niższej jakości dla różnic w umieralności ogólnej z 2 tygodni. Przedstawiono różnice w ryzyku zgonu i dwustronnych 90% przedziałach ufności dla obu porównań między grupami w analizach zamiar-potraktować i na protokole. Linia przerywana wskazuje wcześniej określony margines niższy. Łącznie 678 pacjentów kwalifikowało się do włączenia do analiz zamiaru leczenia. Z tych pacjentów został utracony w celu obserwacji w ciągu 2 tygodni, a 3 zostały utracone w celu obserwacji od 2 tygodni do 10 tygodni. Śmiertelność była podobna w reżimie doustnym, 1-tygodniowym amfoterycynie B i 2-tygodniowej amfoterycynie B grupach odpowiednio: 18,2%, 21,9% i 21,4%, odpowiednio po 2 tygodniach i 35,1%, 36,2% i 39,7% , w 10 tygodniu (Tabela 2 i Figura 2A). Górna granica jednostronnego 95% przedziału ufności dla różnicy w śmiertelności po 2 tygodniach (pierwszorzędowy punkt końcowy) wynosiła 3,0 punktu procentowego dla porównania grupy podawania doustnego z 2-tygodniowymi grupami amfoterycyny B (p <0,001). ) i 6,8 punktów procentowych dla porównania 1-tygodniowych grup amfoterycyny B z 2-tygodniowymi grupami amfoterycyny B (P = 0,007) (rysunek 2D). Górne granice jednostronnych przedziałów ufności wynoszących 97,5% (których użycie jest równoważne zastosowaniu korekcji Bonferroniego dla porównań), obydwa pozostały poniżej marginesu nie niższego rzędu (tabela 2). Współczynniki zagrożenia dla śmierci po 2 tygodniach, w porównaniu z 2-tygodniowymi grupami amfoterycyny B, wynosiły 0,82 (przedział ufności 95% [CI], 0,54 do 1,25) w grupie przyjmującej dawkę doustną i 1,01 (95% CI, 0,68 do 1,51) w 1-tygodniowych grupach amfoterycyny B; odpowiednie współczynniki ryzyka dla zgonu w 10 tygodniu wynosiły 0,83 (95% CI, 0,61 do 1,13) i 0,89 (95% CI, 0,66 do 1,21) (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Wyniki były podobne w analizach per-protokołów, analizach skorygowanych i analizach wrażliwości (rysunek 2D oraz tabele S4, S5 i S6 w dodatkowym dodatku).
Tabela 3. Tabela 3. Nieskorygowana czasowa analiza śmiertelności i odsetka luzów grzybiczych w płynie mózgowo-rdzeniowym według partnerskiego leczenia amfoterycyną B w populacji, której celem jest leczenie. Tabela 4. Tabela 4. Nieskorygowana czasowa analiza śmiertelności i odsetka zwolnień grzybów w płynie mózgowo-rdzeniowym według strategii leczenia i partnerskiego leczenia amfoterycyną B w populacji, której celem jest leczenie. W leczeniu skojarzonym z amfoterycyną B flucytozyna przewyższała flukonazol (współczynnik ryzyka zgonu w 10 tygodniu przy flucytozynie vs. flukonazol, 0,62, 95% CI, 0,45 do 0,84, P = 0,002) (tabela 3 i wykres 2B). Różnica ta była spowodowana różnicą w śmiertelności pomiędzy 1-tygodniową grupą amfoterycyny B-flucytozyny a 1-tygodniową grupą amfoterycyny B-flukonazolu. Wyniki oddzielnych analiz dla pięciu grup przedstawiono w Tabeli 4 i na Figurze 2C, z dwutygodniową grupą amfoterycyny B-flucytozyny jako komparatorem. 1-tygodniowa grupa amfoterycyna B-flucytozyna miała najniższy 10-tygodniowy poziom śmiertelności (24,2%, 95% CI, 16,2 do 32,1), znacznie niższą niż jakakolwiek inna grupa amfoterycyny B (współczynnik ryzyka nieskorygowanego, 0,56 [95% CI, 0,35 do 0,91] i skorygowany współczynnik ryzyka, 0,59 [95% CI, 0,36 do 0,96], w porównaniu z 2-tygodniową grupą amfoterycyny B-flucytozyny)
[patrz też: zespół abstynencyjny leczenie domowe, oddział dzienny psychiatryczny, badanie ana cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Kombinacje przeciwgrzybicze do leczenia kryptokokowego zapalenia opon mózgowych w Afryce ad 6”

 1. Marshmallow Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: sklep z odżywkami[...]

 2. Eryk Says:

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

 3. Woo Woo Says:

  [..] Cytowany fragment: stomatolog płock[...]

 4. Sky Bully Says:

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena oddział dzienny psychiatryczny zespół abstynencyjny leczenie domowe