olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Osimertinib w nieleczonym zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc z mutacją EGFR

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Osimertinib jest doustnym, nieodwracalnym inhibitorem kinazy tyrozynowej receptora zewnątrzpochodnego czynnika wzrostu (EGFR-TKI), który selektywnie hamuje zarówno mutacje oporności na EGFR-TKI, jak i na mutacje EGFR T790M. Porównywaliśmy osimertinib ze standardowymi EGFR-TKI u pacjentów z wcześniej nieleczonym, dodatnim pod względem mutacji EGFR, zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC). Metody
W tej podwójnie ślepej próbie trzeciej fazy losowo przydzielono 556 pacjentów z wcześniej nieleczonym dodatnim wynikiem NSCLC z mutacją EGFR (exon 19 lub L858R) w stosunku 1: do otrzymywania osimertinibu (w dawce 80 mg raz codziennie) lub standardowe EGFR-TKI (gefitinib w dawce 250 mg raz na dobę lub erlotynib w dawce 150 mg raz na dobę). Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od progresji, oceniane przez badacza.
Wyniki
Mediana przeżycia wolnego od progresji była znacznie dłuższa w przypadku osimertinibu niż w przypadku standardowych EGFR-TKI (18,9 miesiąca vs. 10,2 miesiąca, współczynnik ryzyka progresji lub śmierci choroby, 0,46, 95% przedział ufności [CI], 0,37 do 0,57; p <0,001 ). Obiektywne odsetki odpowiedzi były podobne w obu grupach: 80% z osimertinibem i 76% ze standardowymi EGFR-TKI (iloraz szans, 1,27, 95% CI, 0,85 do 1,90, P = 0,24). Mediana czasu trwania odpowiedzi wynosiła 17,2 miesiąca (95% CI, 13,8 do 22,0) z ozymertynibem w porównaniu do 8,5 miesiąca (95% CI, 7,3 do 9,8) ze standardowymi EGFR-TKI. Dane dotyczące całkowitego przeżycia były niedojrzałe w analizie śródokresowej (25% dojrzałości). Wskaźnik przeżycia po 18 miesiącach wynosił 83% (95% CI, od 78 do 87) z Ozymertinibem i 71% (95% CI, 65 do 76) ze standardowymi EGFR-TKI (współczynnik ryzyka zgonu, 0,63, 95% CI, 0,45 do 0,88, P = 0,007 [nieistotny w analizie okresowej]). Zdarzenia niepożądane stopnia 3. lub wyższego występowały rzadziej w przypadku osimertinibu niż w przypadku standardowych EGFR-TKI (34% vs. 45%).
Wnioski
Osimertinib wykazał skuteczność wyższą niż skuteczność standardowych EGFR-TKI w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego NSCLC z mutacją EGFR, z podobnym profilem bezpieczeństwa i niższymi odsetkami poważnych zdarzeń niepożądanych. (Finansowane przez AstraZeneca; numer FLAURA ClinicalTrials.gov, NCT02296125.)
DARMOWE SZYBKIE PODEJŚCIE WIDEO
Nieodwracalny inhibitor EGFR dla niedrobnokomórkowego raka płuca
02:17
[przypisy: czym jest choroba, fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, elvita jaworzno rejestracja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: czym jest choroba elvita jaworzno rejestracja fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej