olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Infuzja dwunastnicy kałem dawcy w przypadku nawracającego zakażenia Clostridium difficile

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Nawracające zakażenie Clostridium difficile jest trudne do leczenia, a wskaźniki niepowodzenia leczenia antybiotykami są wysokie. Zbadaliśmy wpływ infuzji dwunastniczej kału dawcy u pacjentów z nawracającym zakażeniem C. difficile. Metody
Pacjentom przydzielono losowo jedną z trzech terapii: początkowy reżim wankomycyny (500 mg doustnie cztery razy dziennie przez 4 dni), następnie płukanie jelit i następnie infuzja roztworu kału dawcy przez rurkę nosowo-dwunastniczą; standardowy schemat wankomycyny (500 mg doustnie cztery razy dziennie przez 14 dni); lub standardowy reżim wankomycyny z płukaniem jelita. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Infuzja dwunastnicy kałem dawcy w przypadku nawracającego zakażenia Clostridium difficile

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Szczególnie częste są powikłania cyklofrenii, zarówno w okresie chorobowym, jak i w okresach bezobjawowych, rozmaitymi zespołami psychonerwicowymi, wśród których histeria stoi na pierwszym miejscu. Melancholicy często przejawiają objawy neurasteniczne i rozliczne organozy. Natręctwa myślowe są częstym objawem w przebiegu melancholii do tego stopnia, że można czasem myśleć o mieszanym zespole depresyjno-anankastycznym. Dodać tu trzeba, że powikłania epigenetyczne nie są dobrym znakiem rokowniczym. Zdają się one potęgować i przyspieszać przewleczenie się okresów chorobowych. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Infuzja dwunastnicy kałem dawcy w przypadku nawracającego zakażenia Clostridium difficile

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Stan bezobjawowy (remisja) trwał blisko rok. W październiku 1947 pojawił się u chorej niepokój wewnętrzny, lęk w okolicy serca, bezsenność, ogólne poczucie choroby. Chora od kilku miesięcy przechodzi climacterium, zresztą bez szczególnie nasilonych dolegliwości. Dnia 16. X. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Infuzja dwunastnicy kałem dawcy w przypadku nawracającego zakażenia Clostridium difficile

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Rozpoznanie. Z powyższego opisu, który przedstawia tylko fragment życia chorej, widać najbardziej typowy objaw cyklofrenii, mianowicie okresowość, tzn. występowanie zespołu maniakalnego lub depresyjnego. W pewnych odstępach czasu, przy czym okresy remisji są praktycznie (gdyż nie teoretycznie) stanami zdrowia psychicznego. Spośród różnych możliwości przypadek nasz dotyczy takiej postaci cyklofrenii, w której stany maniakalne i depresyjne pojawiają się naprzemiennie, z regularnością niemal matematyczną. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries