olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Skłonność psychopatów do narkomanii

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Skłonność niektórych psychopatów do narkomanii lub przestępczości może również urzeczywistnić się w warunkach środowiskowych sprzyjających tej dyspozycji. Są właściwości charakterologiczne, które w ciągu całego życia narażają osobnika na tarcia z otoczeniem, zatargi i załamania. Są inne cechy psychopatyczne, które ujawnić się mogą tylko w szczególnych warunkach, trafiających się raz w życiu lub bardzo rzadko. Gdyby tych szczególnych okoliczności nie było, nikomu na myśl nie przyszłoby rozpoznawać psychopatię. Wniosek stąd, że rozróżnianie psychopatii od psychopatycznych reakcji osobników rzekomo niepsychopatycznych jest sztuczne, gdyż nie bierze pod uwagę życiowych warunków, wśród których ujawniają się wszelkie odczyny psychopatyczne. Zagadnienie to zresztą pozbawione jest znaczenia praktycznego. Niektórzy niesłusznie włączają w pojęcie psychopatii psychonerwice. Prawda leży w tym, że pewne typy psychopatów wykazują skłonność do odczynów psychonerwicowych. Pojawiający się zespół psychonerwicowy jest natury czynnościowej i stanowi reakcję, zazwyczaj ostrą i odwracalną. Psychopatia jest trwałą właściwością osobowości, a psychonerwice zjawiskami epizodycznymi. Inny błąd, spotykany niekiedy, polega na utożsamianiu psychopatii z charakteropatiami, które są nabytymi skrzywieniami struktury osobowości. Sprawom tym poświęcimy osobne rozważania. Mylne jest również zapatrywanie kretsch-merystów, jakoby nie było ostrej granicy między psychopatią i psychozą w tym znaczeniu, że psychoza byłaby tylko nasileniem objawów psychopatycznych, Między tymi pojęciami zachodzi, jak mówiliśmy wyżej, różnica jakościowa i w praktyce psychiatrycznej wyjątkowo tylko zajść może konieczność różnicowania. Psychopatie różnią się od zespołów psychotycznych i psychonerwicowych zasadniczo czynnościowych wielu cechami: tu chodzi o trwałe cechy struktury osobowości, tam o epizodyczne, nabyte, powstające na osobnym podłożu etiologicznym, przeważnie ostre sprawy; różne są więc patogeneza, przebieg od początku aż do zejścia, także rokowanie i możliwości leczenia. [podobne: aparat słuchowy dofinansowanie, kurczak gotowany kalorie, fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparat słuchowy dofinansowanie fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej kurczak gotowany kalorie