olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Prawidłowe i psychopatyczne cechy osobowiści

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Wciąż jeszcze toczą się spory co do znaczenia dziedziczności w powstawaniu prawidłowych i psychopatycznych cech osobowości. Zwolennicy preformizmu i mendelizmu przypisują dziedziczności przesadną, niemal wyłączną, a nawet jedyną rolę, zamykając oczy na kształtującą rolę środowiska. Krytyka tego skrajnego poglądu posuwa się czasem zbyt daleko, wskutek czego niektórzy starają się usunąć z rozważań dziedziczność i dopatrują się jedynie udziału środowiska w tworzeniu się cech osobowości. Według tego poglądu dziecko przychodziłoby na świat jako tabula rasa. Zapatrywanie to jest również przesadne i kłóci się z codziennymi spostrzeżeniami, które pouczają nas o podobieństwie struktur osobowości przodków i potomstwa, nawet gdy nie było między nimi osobistego oddziaływania i gdy przebywali w zupełnie odmiennych warunkach środowiskowych. Umacnia się coraz bardziej pogląd, że dziedziczenie cech charakterologicznych prawidłowych lub psychopatycznych jest wprawdzie niezaprzeczonym faktem, jednakże czynnik ten rozstrzyga tylko ogólnie o strukturze osobowości, nadając jej dynamice rozwojowej pewien kierunek. Sam rozwój osobowości dokonuje się wśród nieustającej wymiany wpływów ze środowiskiem. Przeznaczenie zawarte w masie dziedzicznej jest więc w wysokim stopniu plastyczne. Wiemy też z codziennego doświadczenia, jak potężny bywa wpływ czynników wychowawczych na kształtowanie się cech psychicznych. W warunkach środowiskowych złych najlepsze charaktery paczą się. Natomiast w pomyślnych warunkach nawet charaktery pierwotnie niezrównoważone, złe, mogą doznać wyrównania ubytków i ulec ogładzie, okrzesaniu, a nawet daleko posuniętemu przeistoczeniu. Gdyby tak nie było, wszelka praca pedagogiczna byłaby wysiłkiem daremnym. W zapatrywaniach naszych zarówno na powstawanie cech psychopatycznych, jak i na rokowanie dalecy jesteśmy od fatalizmu i nihilizmu, który przenikał dawną psychiatrię, głównie pod wpływem materializmu wulgarnego. Z zasadniczą strukturą osobowości człowiek rodzi się, lecz losy dalszego jej rozwoju zależą od pomyślnych lub niepomyślnych wpływów środowiskowych. Ponieważ charakter, temperament, sposób uczuciowego reagowania, właściwości napędu psychoruchowego itd. są to wszystko raczej dyspozycje, które mogą się przejawiać dopiero w zetknięciu z podnietami otoczenia, dlatego rozpoznanie psychopatii nie zawsze rzuca się w oczy. Dopiero szczególne warunki wydobywają na jaw pewne cechy psychopatyczne. Wskutek tego niektórzy autorzy przypuszczają, że tzw. reakcje psychopatyczne mogą występować u niepsychopatów, jeżeli znajdą się oni w warunkach stawiających im szczególne wymagania. Bardzo często rozpoznajemy psychopatię dopiero wówczas, gdy osobnik popadnie w takie położenie życiowe, że powstanie u niego reakcja psychopatyczna, np. pod postacią reakcji sytuacyjnej. [hasła pokrewne: ile trwają studia lekarskie, ile trwają studia lekarskie do włosów, ile trwają studia lekarskie na włosy ]

Tags: , ,

No Responses to “Prawidłowe i psychopatyczne cechy osobowiści”

  1. Marika Says:

    Pisane na kolanie

  2. Lilia Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: metadrol[...]

  3. Olga Says:

    Nie wiem kto to pisal ale do konca sie z tym nie zgadzam

Powiązane tematy z artykułem: ile trwają studia lekarskie wyszukiwarka leków w aptekach zalecenia po operacji żylaków