olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Zaburzenia świadomości.

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Wiadomo, że dorosłe krowy i owce w ogóle nie sypiają, podobnie jak świnka morska, która jeżeli sypia to najwyżej 2-3 min. U niektórych delfinów sen nie trwa prawdopodobnie dłużej jak ok. 30 sek. Także zając, nawet ułaskawiony, nie sypia naraz dłużej jak parę sekund. W ogóle dziko żyjące ssaki sypiają znacznie krócej niż człowiek, który przesypia jedną trzecią swego życia. Na ogól wśród publiczności panują przesadne wyobrażenia o szkodliwości krótkotrwałego i pożyteczności długotrwałego snu.
Już w prawidłowych warunkach świadomość, jak widzieliśmy, podlega pewnym wahaniom zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Wahania ilościowe po- legają na zmianach natężenia (intensivitas). Tak jak światło, może i świadomość być nadmiernie wysycona. Gdy jesteśmy wypoczęci lub szczególnie ożywieni, mówimy o jasności umysłu, mając wówczas na myśli zwiększone natężenie owego światła świadomości. Niektóre używki jakby wzmagały świadomość, np. kofeina, alkohol w małych dawkach, psychedryna, perwityna itd. Natężenie świadomości spada fizjologicznie, gdy nam się chce spać, gdy jesteśmy przemęczeni, pod wpływem środków nasennych itd. Zarówno w warunkach prawidłowych, jak i chorobowych do zmian ilościowych zawsze dołączają się w pewnym stopniu i zmiany jakościowe. Wówczas świadomość – nadal porównując ją ze światłem – zatraca swoją jasność, przejrzystość, czystość, klarowność, ulega zmąceniu, przyćmieniu i jeszcze głębszym przemianom. W opisie poniższym na razie abstrahujemy od tego jakościowego składnika, który opiszemy później. W warunkach patologicznych ogromną rolę odgrywają. Zmiany ilościowe świadomości. Wspomniane powyżej wzmożenie natężenia świadomości nie odgrywa w praktyce większej roli. Głównie zajmuje nas osłabienie jej intensywności. Zachodzą tu dwie możliwości. Mianowicie pod wpływem czynników patologicznych. Wysycenie świadomości może ulec zmniejszeniu różnego stopnia. Rozróżniamy mianowicie następujące stany: senność (oczywiście chorobliwa), czyli somnolentia, stan podobny do fizjologicznej senności, występujący pod wpływem rozmaitych czynników etiologicznych, zakaźnych, toksycznych, grubych zmian organicznych mózgowia itd. Chory musi używać pewnego wysiłku woli, aby nie usnąć. Także zewnętrznymi bodźcami można chorego utrzymać przy przytomności. Na oznaczenie tego stanu używa się niekiedy nazwy ospałość. Zdaje się to być synonimem senności. [patrz też: cyklopiroksolamina, kulturystyka forum, zespół abstynencyjny leczenie domowe, przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina kulturystyka forum przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium zespół abstynencyjny leczenie domowe