olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Wpływ aktywnych metod leczniczych na rokowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2018

Powszechne jest zdanie, że najlepiej na wstrząsy elektryczne reaguje depresja endogenna i inwolucyjna. M. Miller podaje 90% zupełnych wyleczeń przy czasie trwania depresji nie dłużej niż pół roku, a przy czasie trwania powyżej pół roku 68,7% w depresji endogennej i 3500 w depresji inwolucyjnej. Rokowanie ma być też gorsze przy jednorodnym obciążeniu dziedzicznym i powikłaniach niedorozwojem umysłowym, konfliktami środowiskowymi, rozpoczynającymi się zmianami starczymi i miażdżycowymi oraz przy schizofrenicznej składowej. Znacznie gorsze rokowanie dają stany maniakalne oraz postacie naprzemienne. Inni autorzy na ogół zgodni są w opinii co do rokowania odcinkowego, tj. dotyczącego okresów maniakalno-depresyjnych, natomiast rozbieżne są zdania co do wpływu leczniczego wstrząsów elektrycznych na sam proces cyklofreniczny podstawowy. Kinkelin dochodzi do następujących wniosków porównawczych:
1. W leczeniu depresji endogennej stosowano u trzech grup chorych w ciągu 4-8 tygodni opium, insulinę i wstrząsy elektryczne. Dwie pierwsze metody dały 30% wyleczeń, na 10 popraw i 50-60% wyników ujemnych. Natomiast wstrząsy elektryczne dały 37% wyleczeń, 47% popraw i tylko 16% wyników ujemnych. 2. Wstrząsy elektryczne prowadzą do najlepszych wyników, jeżeli rozpoczyna się je nie za wcześnie, tzn. nie przed upływem 3 miesięcy trwania depresji. Zbyt wczesne leczenie nie leczy lub daje tylko poprawę. Zasada ta jest już dzisiaj oczywiście nieaktualna, ponieważ obecnie po wstrząsach elektrycznych stosujemy tofranil, jak długo utrzymuje się niebezpieczeństwo nawrotu. 3. Długotrwałe depresje endogenne, powikłane składnikiem nerwicowym, schizofrenicznym lub organicznym, doznają dzięki leczeniu wstrząsami elektrycznymi najwyżej poprawy. 4. Wstrząsy elektryczne skracają wydatnie czas trwania poszczególnej fazy, jednakże ani nie zabezpieczają przed nawrotami, ani nie wywierają wpływu na czas trwania następnych posuwów. Rozpoznanie i różnicowanie opiera się przede wszystkim na typowych objawach zespołu depresyjnego lub maniakalnego. Gdy nie jest to pierwszy okres choroby w życiu chorego, to ułatwieniem rozpoznania jest stwierdzona okresowość, ile czynniki reaktywne jej nie naśladują. Pamiętać trzeba jednak o tym, że czynniki reaktywne odgrywają niemałą rolę w wyzwoleniu fazy maniakalno-depresyjnej. Często jednak chorzy lub jego rodzina przesadną wagę przywiązują do zmartwień, które dotknęły chorego, widząc w nich wyłączną przyczynę zachorowania. [przypisy: aparat słuchowy dofinansowanie, kardiolog od czego jest, fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparat słuchowy dofinansowanie fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej kardiolog od czego jest