olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Zmiany świadomości w psychopatologii.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zmiany jakościowe świadomości posiadają doniosłe znaczenie w psychopatologii. Ich rozpoznawanie należy do najtrudniejszych zadań kliniczno-diagnostycznych. Zaburzenia, tego typu towarzyszą jako objaw wielu zespołom psychotycznym, wyciskając na nich znamienne piętno; tak dalece, że odbiło się to na mianownictwie. Mówimy mianowicie o grupie psychoz, przebiegających z jakościowymi zaburzeniami świadomości. Obecność jakościowych zmian świadomości nie wyklucza możliwości równoczesnych zaburzeń ilościowych, chociaż bardzo często miewamy do czynienia z psychozami, w których nie stwierdza się zmian w natężeniu świadomości lub innych widocznych ilościowych odchyleń od stanu prawidłowego sensorium. Zaburzenia jakościowe trudno jest opisać. W języku polskim używa się różnych mian, z których żadne właściwie nie wykracza poza określenia porównawcze. Najczęściej używa się porównania ze światłem, np. przyćmienie świadomości, zamroczenie lub przymroczenie, stan pomroczny. Niektóre porównania dotyczą czystości wody i jej zmętnienia (Trubung) lub zamącenia. Określenia w rodzaju ogłuszenie są niewłaściwe, gdyż nawiązują do podmiotowych przeżyć po otrzymaniu ciosu w głowę. Mało jest jakościowych zmian świadomości, którym by nie towarzyszyły zmiany ilościowe, podobnie jak nie ma ilościowych zmian, które by były wolne od zaburzeń jakościowych. Zaklasyfikowanie danego przypadku do tej lub innej grupy opiera się na stwierdzeniu wyraźnej przewagi jednych elementów nad drugimi, a równocześnie na pośrednich wnioskach, wysnutych z rozpoznania takiego czy innego zespołu psychotycznego. Jakościowe zaburzenia świadomości leżą u podstaw wielu ostrych zespołów psychotycznych, głównie: majaczenia (delirium), zamroczenia, czyli stanu pomrocznego (obnubilatio), splątania, czyli zamętu (amentia). Opis wymienionych trzech zespołów psychotycznych podamy w części szczegółowej. Tutaj będziemy usiłowali oddać w możliwie przybliżonym opisie cechy sensorium dające się stwierdzić u chorego cierpiącego na jedną z wymienionych psychoz. [przypisy: cyklopiroksolamina, kulturystyka forum, zespół abstynencyjny leczenie domowe, przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium]

Tags: , , ,

No Responses to “Zmiany świadomości w psychopatologii.”

  1. Bartosz Says:

    Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

  2. 3D Waffle Says:

    Article marked with the noticed of: Opole ginekolog[...]

  3. Mercury Reborn Says:

    6 lat temu miałem nowotwór jądra

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina kulturystyka forum przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium zespół abstynencyjny leczenie domowe