olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Zrównoważone krystaloidy w porównaniu do soli fizjologicznej u osób dorosłych w stanie krytycznym

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zarówno zbilansowane krystaloidy, jak i sól fizjologiczna są stosowane do podawania płynów dożylnych u osób dorosłych w stanie krytycznym, ale nie wiadomo, co prowadzi do lepszych wyników klinicznych. Metody
W pragmatycznym randomizowanym badaniu klinicznym z wielokrotnym krzyżowaniem przeprowadzonym na pięciu oddziałach intensywnej terapii w ośrodku akademickim, wyznaczyliśmy 15 802 osoby dorosłe, które otrzymywały sól fizjologiczną (0,9% chlorku sodu) lub zbilansowane krystaloidy (roztwór Ringera w postaci mlecznej lub Plazma-Lyte A) zgodnie z do randomizacji jednostki, do której zostali dopuszczeni. Pierwszorzędowym wynikiem była ciężka niewydolność nerek w ciągu 30 dni – zgon złożony ze zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, nowej terapii nerkozastępczej lub uporczywej niewydolności nerek (zdefiniowanej jako zwiększenie poziomu kreatyniny do .200% wartości wyjściowej) – wszystkie ocenzurowane w przypadku wypisu ze szpitala lub 30 dni, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Wyniki
Spośród 7942 pacjentów z grupy zbalansowanych krystaloidów, 1139 (14,3%) miało ciężkie zdarzenie niepożądane nerek, w porównaniu z 1211 z 7860 pacjentów (15,4%) w grupie soli fizjologicznej (marginalny iloraz szans, 0,91, 95% przedział ufności [ CI], 0,84 do 0,99, warunkowy iloraz szans, 0,90, 95% CI, 0,82 do 0,99, P = 0,04). Śmiertelność wewnątrzszpitalna po 30 dniach wynosiła 10,3% w grupie zbalansowanych krystaloidów i 11,1% w grupie soli fizjologicznej (P = 0,06). Częstość nowych terapii nerkozastępczych wynosiła odpowiednio 2,5% i 2,9% (p = 0,08), a częstość występowania uporczywych zaburzeń czynności nerek wynosiła odpowiednio 6,4% i 6,6% (p = 0,60).
Wnioski
Wśród osób dorosłych krytycznie chorych, stosowanie zrównoważonych krystaloidów do podawania dożylnego płynu powodowało niższą częstość złożonego wyniku śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, nową terapię nerkozastępczą lub uporczywe zaburzenia czynności nerek niż stosowanie soli fizjologicznej. (Finansowane przez Instytut Badań Klinicznych i Translacyjnych Vanderbilt i inne, numery SMART-MED i SMART-SURG ClinicalTrials.gov, NCT02444988 i NCT02547779.)
[podobne: ośrodek wczesnej interwencji gdynia, przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium, ile trwają studia lekarskie ]

Tags: , ,

No Responses to “Zrównoważone krystaloidy w porównaniu do soli fizjologicznej u osób dorosłych w stanie krytycznym”

 1. Swerve Says:

  Takie bóle nie są przyjemne

 2. Trip Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalacz tłuszczu[...]

 3. Electric Player Says:

  Dlaczego lekarze postepuja tak z pacjentami?

 4. Bartosz Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do ultrasonograf[...]

 5. Sofa King Says:

  Poziom Ca we krwi nie ma związku z osteoporozą

Powiązane tematy z artykułem: ile trwają studia lekarskie ośrodek wczesnej interwencji gdynia przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium